Общинският съвет на Алфатар ще заседава в Алеково

Общинският съвет на Алфатар ще заседава в Алеково

Регион: Алфатар Категория: Общински съвет,Политика Публикувано: Прегледи: 1517

Според покана №5 - на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, председателят на ОбС в Алфатар Златка Питакова свиква заседание на Общинския съвет - Алфатар на 23 май 2013 г., четвъртък, от 16,30 часа в Ритуалната зала на село Алеково. При дневен ред: 1. Докладна записка относно: "Отчет за работата на общинска администрация по изпълнение на решенията на ОбС - Алфатар за месеците - февруари - април 2013 година". 2. Докладна записка относно "Предоставяне под наем на имот частна общинска собственост". (И по двете точки докладва кметът на Община Алфатар Йорданка Узунска.) 3. Докладна записка относно: "Учредяване право на строеж на фирма ЕТ "ЧЕДИТА - ЧАВДАР ЧЕНЕВ", върху имот частна общинска собственост". 4. Въпроси. Заявления. Изказвания и др.

В заседателна зала на общински съвет град Алфатар на 20 май бяха проведени заседания на постоянните комисии по "Бюджет, финанси, нормативна уредба, местно самоуправление"; "Общинска собственост, УТ, пътна и селещна мрежа, благоустройство"; "Образование, култура, спорт, туризъм, вероизповедание"; "Здравеопазване, социални дейности, трудова заетост" и "Предотвратяване и установяване конфликт на интереси".

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right