Събарят рампата на МОЛ-а

Събарят рампата на МОЛ-а

Регион: Силистра Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 1308
Събарят рампата на МОЛ-а

Издадена е заповед за събарянето рампата на МОЛ-а в Силистра, информира журналистите зам.-кметът "Устройство на територията" Веселин Андреев. Разпореждането идва от РДНСК-Северен Централен район и е възложено на началник-сектор РДНСК-Силистра Надя Кирова. Към настоящия момент към собственика на терена - Община Силистра и строителя на "незаконния строеж" е отправена покана за доброволно изпълнение на разпореждането за премахването. При неспазването ще се премине към принудително изпълнение, като разходите ще са за сметка на собственика.

Заповедта е получена на 14 април и е с дата от 19 март 2011 г. Според РДНСК строежът е бил изпълнен без изискваните строителни книжа и е в нарушение на Закона за устройство на територията.

От община Силистра обясниха, че липсата на необходимите документи се дължи на факта, че обектът се намира в рамките на Националния архитектурно-археологически резерват "Дуросторум - Дръстър - Силистра". За строежа на подхода към МОЛ-а е бил изработен проект, представен в последствие за съгласуване с тогавашния НИПК / Национален институт за паметниците на културата/. От там пък било получено т.нар. "мълчаливо съгласие", което пък с промени в нормативната уредба вече нямало необходимата правна сила, която да доведе до издаване на валидно разрешение за строеж.

image

През месец май миналата година е бил съставен констативен акт и е била издадена заповед за започване на административно производство за издаване на заповед за събаряне на незаконния строеж. В Законоустановения срок не са постъпили възражения от страна на собственика на терена и на изпълнителя на проекта. По време на пресконференцията, на която присъстваха и главният архитект Антонина Огнева и началникът на дирекция арх. Росен Костов, не бе уточнено кой е пуснал жалбата.

Към днешна дата обаче зам.-кметът Веселин Андреев обяви, че община Силистра ще обжалва пред Административния съд издадената заповед за събаряне на рампата.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right