В Добротица - "Посади цвете" за трети път

В Добротица - "Посади цвете" за трети път

Регион: Ситово Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 615

Пролет е. Повече дъждовна и по-малко слънчева. Тази година 12 април не бе просто един пролетен ден, а ден, който за поредна трета година бе определен за красивата инициатива в учебното заведение в село Добротица - ОУ "Отец Паисий", да се мисли и работи по облагородяването на училищни външни и вътрешни терени. Педагогическата колегия и учениците с помощта на родителите подготвиха посадъчен материал през изминалите месеци. Външните терени бяха подготвени от по-големите ученици в часовете по "Труд и техника". В нашето основно училище, дало четмо и писмо на децата от селата Добротица, Любен, Босна и Ирник, поддържането на материалната база е един от приоритетите в учебно-възпитателния процес. Училището в село Добротица е със статут на средищно и по тази причина то е включено в проектните дейности по BG051PO001-3.1.06: "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес". В тази връзка от изключителна важност е приятното и ползотворно пребиваване в училище. Целодневното обучение за децата предполага и часове за "Отдих и спорт", и за занимания по интереси.

Именно в тази посока се работи по този тип инициативи, а и това е част от инициативата "Да почистим България за един ден". Работата с децата е многопластова и изискваща креатиност. Работейки, педагогическата колегия знае, че днешните усилия ще бъдат оценени в годините напред. Изградените структури "Ученически парламент" и "Родителски актив" са гарант за трайни резултати в учебно-възпитателни процес. С гордост заявяваме, че знаем вярната посока и само ни трябва малко подкрепа от местните власти. Нека заедно учебните заведения да заработят с институциите и тогава смислените и красиви инициативи ще станат от пожелателни в иновации в действие. Работим добре и знаем, че нашите възпитаници ще се гордеят с родното си училище.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари