В Силистра общинските съветници избират една от три проектовизии за града

В Силистра общинските съветници избират една от три проектовизии за града

Регион: Силистра Категория: Общински съвет,Политика Публикувано: Прегледи: 1061
В Силистра общинските съветници избират една от три проектовизии за града

В Силистра се проведе първото обществено обсъждане по проекта "Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Силистра за периода 2014-2020 г." финансиран по ОПРР "Регионално развитие 2007-2013 г." Силистра е сред 36-те града в страната, където се реализират подобни проекти, всеки от тях за по около 500 000 лева.

Представени са 3 визии за развитие на града след 2014 г. Общинските съветници трябва да изберат една от тях. В първата от тях акцент са инвестициите, заетостта, изграждане на добра техническа инфраструктура, като основна база е потенциалът на р. Дунав за развитие на търговския обмен, бизнес развитието и туризма.

По тези причини той се нарича "Силистра - дунавски град с конкурентноспособна икономика и добра среда за живот и отдих". Другата визия е със слоган "Обновен град на Дунав, с грижа за реализацията и бъдещето на силистренци и удобството на неговите гости". Идеята чрез него е да се подобрят трудовата реализация, инфраструктурата, парковите пространства и достъпът до културно-историческите забележителности на града.

"Силистра - екологичен дунавски град с добра инфраструктура и условия за бизнес и туризъм" е тратата визия. Тя включва подобряване на екологичната инфраструктура в жилищните райони, чистотата и тишината на града, както и инвестиции в защитените зони, туристическите атракции около р. Дунав, за да станат привлекателно място за отдих и туризъм.

Проектът на зоните за въздействие в града разпределя територията на град Силистра на зони с икономическо развитие; с публични функции с високо значение и на зони със социален характер. Оценени са по 4 критерия: социален, икономически, екологичен и състояние на физическата среда.

Сред предложенията на гражданите прави впечатление идеята за оптимизиране на т.нар промишлена зона "Запад", както и комбинацията с други три зони, заедно с т.нар. пристанищен район, макар в Силистра да липсва общинско пристанище.

В Силистра чуждите инвестиции са предимно в сектор "индустрия" и са равни на 1% от общия размер за България, научаваме от проучването на ДЗЗД Обединение Устойчиво развитие за Силистра, което е към проекта.

Инвестициите са на фона на констатацията: "Икономическите субекти в Силистра като цяло имат ниска инвестиционна активност и иновации, липсва доказан инвестиционен потенциал на предприятията. Наблюдава се дефицит на кадри с висока квалифицирани, необходими за новите инвеститори".

В региона отсъства реклама на инвестиционните възможности на бизнеса. Т.нар. Дунавския индустриален парк е единственият от Силистра на картата на Българската агенция за инвестиции (при 14 изградени в страната и 21 в процес на изграждане).

Сред предимствата на Силистра в бизнес отношение е фактът, че градът е пристанището, което от българските е най-близкодо Констанца, където е най-големият мултимодален хъб (т.е. център за търговия), намиращ се на Черно море.

Проблем е обаче е периферното разположение спрямо София като икономически център на България, както и към т.нар. европейска мрежа от градове. Не се наблюдава наличие на активни целенасочени управленски дейности, свързани с международен маркетинг на дестинацията.

Отсъстват дълготрайни партньорства между неправителствения сектор и властта, както и интерес у бизнеса за публично-частни партньорства.

[youtube]http://www.youtube.com/embed/XM11Yrd-p4o[/youtube]




Коментари
left
right