Следващата седмица гласуват актуализация на бюджета и промяна в общинската структура

Следващата седмица гласуват актуализация на бюджета и промяна в общинската структура

Регион: Силистра Категория: Общински съвет,Политика Публикувано: Прегледи: 1050
Следващата седмица гласуват актуализация на бюджета и промяна в общинската структура

За следващата седмица е насрочено заседание на Общинския съвет. Ще бъде гласувана актуализацията на бюджета, както и промени в числеността и структурата на местните дейности в Община Силистра.

Отчет за изпълнението на актовете на местния парламент ще направи кметът д-р Юлиян Найденов. За работата на Общинския съвет и на постоянните комисии, от началото на мандата до момента ще направи и председателят му д-р Мария Димитрова.

В дневния ред е включена и докладна записка за откриване на процедура за провеждане на конкурс за разпределение и възлагане на автобусни линии от областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра.

Ще бъде подложен на гласуване и актуализиран списък на средищните училища за учебната 2012/2013 г.. Предстои утвърждаване и дофинансиране на самостоятелните паралелки, които са под изискуемия минимум.
Коментари
left
right