В последния ден на март - два крайни срока за данъци

В последния ден на март - два крайни срока за данъци

Регион: България Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 489
В последния ден на март - два крайни срока за данъци

До 31 март юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), извършвали стопанска дейност или отдавали под наем имущество през 2010 г., са задължени да подадат годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), по образец на Националния статистически институт (НСИ). Ако ЮЛНЦ подава годишна данъчна декларация пред НАП, заедно с нея се подава и годишния финансов отчет.Предприятията с нестопанска цел, неизвършващи стопанска дейност представят годишния си финансов отчет само в териториалното статистическо бюро на НСИ. Формулярът може да бъде изтеглен от интернет страницата на НСИ. Подробна информация за кампанията може да се получи от кол-центъра на приходната агенция. До края на март експертите от центъра ще работят с удължено работно време - от 8,00 до 18,30 ч. Образци на декларациите, указания за попълването им и инструкции за плащане на дължимите данъци и осигуровки могат да се видят в сайта на НАП www.nap.bg.

Също 31 март е последният ден, в който по Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ фирмите са задължени да подадат годишна данъчна декларация и да внесат дължимия корпоративен данък за 2010 г. Задължените по ЗКПО лица освен декларация подават и годишен финансов отчет заедно с приложенията към него. Декларации трябва да подадат всички фирми, независимо дали са извършвали дейност или не през 2010 година. Компаниите, които не са осъществявали никаква дейност, подават така наречената "нулева декларация". Това е специален формуляр, в който се попълват само идентификационните данни на фирмата и нищо повече. Общо 1 54 силистренски фирми са декларирали до 29 март миналогодишните си обороти и са внесли в централния бюджет над 1,15 млн.лв. корпоративен данък. Най-много годишни формуляри са подадени на гише- 1037, 84 са пристигнали по пощата с обратна разписка, а 8 са подадени в пощенски клон. По интернет с електронен подпис дейността си са декларирали 725 дружества, които, ако внесат дължимите от тях суми до 31 март, ще могат да намалят данъка си с 1%, но не повече от 1 00 лв. Ако корпоративната декларация бъде внесена след края на март или в нея са нанесени некоректни данни, санкцията за това е между 500 и 3 00 лева. При повторно нарушение размерът на паричната санкция е двойно по-висок - 6 00 лева.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари