В Крайдунавска Добруджа най-голямата умирачка е в община Алфатар, най-малка - в Дуловско

В Крайдунавска Добруджа най-голямата умирачка е в община Алфатар, най-малка - в Дуловско

Регион: България Категория: Анализи Публикувано: Прегледи: 477
В Крайдунавска Добруджа най-голямата умирачка е в община Алфатар, най-малка - в Дуловско

Броят на умрелите лица през 2011 г. в област Силистра е 1 968 души и е със 17 души по-малко от 2010 г., а коефициентът на смъртност (16.5‰) се е увеличил с 0.8‰, съобщиха от ТСБ-Силистра във връзка с миналогодишното преброяване на насеелинето. С най-висока смъртност са областите Видин (22.7‰), Монтана (20.9‰) и Перник (18.9‰). С най-ниска смъртност са областите София (столица) (11.7‰) и Благоевград и Варна (11.9‰). С най-нисък коефициент на смъртност през 2011 г. в областта е община Дулово - 13.3‰, следвана от община Силистра - 16.1‰. С най-висок коефициент на смъртност са общините Алфатар - 21.1‰ и Тутракан (20.1‰). В останалите общини на областта, коефициентът на смъртност е: община Главиница - 18.2‰, община Кайнарджа - 18.4‰, община Ситово - 19.7‰. Смъртността при мъжете (18.0‰) продължава да е по-висока отколкото при жените (15.1‰). През 2011 г. на 100 жени умират 117 мъже. Продължават и различията в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (17.8‰) отколкото в градовете (15.0‰). През 2011 г. показателят за преждевременна смъртност (относителният дял на умрелите лица под 65 годишна възраст от общия брой умрели) се увеличава спрямо предходната година и е 25.5%. В областта преждевременната смъртност сред мъжете (33.1%) е два пъти по-висока, отколкото сред жените (16.7%). Равнището на високата смъртност в областта се поддържа основно от умиранията във възрастовите групи над 65 години. През 2011 г. в областта са умрели 11 деца на възраст под една година и коефициентът на детска смъртност е 10.5‰ и е със 7.0‰ по-висок спрямо 2010 г.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари