Предстои втори семинар по проекта "Един трансграничен регион - една европейска дестинация", реализиран от силистренска и румънски НПО

Предстои втори семинар по проекта "Един трансграничен регион - една европейска дестинация", реализиран от силистренска и румънски НПО

Регион: Силистра Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 636
Предстои втори семинар по проекта "Един трансграничен регион - една европейска дестинация", реализиран от силистренска и румънски НПО

На 31 март / 1-2 април е вторият семинар по проекта "Един трансграничен регион - една европейска дестинация", реализиран от силистренска и румънски НПО. В първия ден ще бъде направен Преглед на темите и изводите от предходния. Ще има и "тема с продължение", а именно - описание на предлаганите маршрутите, като част от общата дестинация Силистра - Кълъраш. Картиране на идентифицираните обекти и маршрути. Препоръки за разумното използване на туристическите ресурси. В т. Нар. "практическа част" с работа по групи - "първи етап на разработване на съвместни програми за устойчиво използване на местните туристически ресурси по даден маршрут". Във втория ден основна тема е "Обща маркетингова стратегия и определяне на пазарните ниши". Ще бъде представена с позициониране на региона - дефиниране на основните забележителности на дестинацията. Дефиниране на маркетинговите ниши. Предвиден е и втори етап на разработване на съвместни програми - включване на съвместни индикативни маркетинг дейности . В третата сесия за деня е и представянето на "Европейска политика за предотвратяване на климатичните промени". Заедно с мерки за енергийна ефективност в алтернативния туризъм. Зелен туризъм и зелени къщи за гости. Ще има представяне на европейски/ български/ румънски положителни практики и на местни фирми. Предвидено е посещение на техни туристически обекти. В третия ден - изграждане на мрежа за сътрудничество между участниците за развитие на алтернативен туризъм. Представяне на разработения уеб-портал и възможностите за обмен на информация, които той предоставя. Разработване на съвместни програми -описание на начина на комуникация между операторите по маршрута. Финално представяне на съвместните програми. Дискутиране и приемане на "Етичен кодекс" на участниците в мрежата за сътрудничество за развитие на алтернативен туризъм в региона Силистра - Кълъраш.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
FOODMARK Delivery Sticky
left
right