Учат фирмите на тарикатлъци как да излязат на външния пазар

Учат фирмите на тарикатлъци как да излязат на външния пазар

Регион: Силистра Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 935
Учат фирмите на тарикатлъци как да излязат на външния пазар

* ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В РАЙОНА В СИЛИСТРА

На 31 март 2011 г. от 9 до 17,30 ч. в х-л "Данубе" е обучителният семинар "Придобиване на външнотърговски умения за представяне и излизане на външни пазари" на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Тя е институционален бенефициент по проект за "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г.". Целта на проекта е ефективно използване на предимствата на Европейския пазар от българските малки и средни предприятия (МСП) и разширяване присъствието им на други пазари, като предпоставка за тяхното устойчиво развитие и успешното им интегриране в европейската и световна икономика. В рамките на проекта - до 22.04.2011 г., е предвидено провеждането на 10 еднодневни въвеждащи обучения, едно от които - в Силистра. Въвеждащото обучението има за цел да повиши интереса и да стимулира българските предприятия да започнат дейности, свързани с износ и присъединяване към международни мрежи за бизнес коопериране. То ще осигури достъп на предприятията до информация за интернационализация на бизнеса, включително при използване на възможностите на информационно-комуникационните технологии и ще насърчи въвеждането на успешни практики за интернационализация на МСП. Участниците ще получат подробна информация за възможностите за включването на фирмите в различните форми за насърчаване, предлагани от държавните органи и неправителствения сектор и ще участват в ролеви игри за решаване на конкретни казуси от практиката. Въвеждащото обучението се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
FOODMARK Delivery Sticky
left
right