В Ситово представиха проект за социално предприятие

В Ситово представиха проект за социално предприятие

Регион: Ситово Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 1224
В Ситово представиха проект за социално предприятие

В община Ситово стартира социален проект "Създаване на социално предприятие за обществено хранене, наречено "Независим живот". В представянето му участваха представители на общинската администрация, общински съветници, кметове на населени места и представители на неправителствения сектор. Той е насочен към лица от уязвими групи с цел подобряване на жизненото им равнище чрез мотивация за работа, осигуряване на заетост и гарантирана равнопоставеност. Проектът е финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Продължителността на проекта е 16 месеца, в 12 от които реално ще бъдат реализирани дейностите по него. Стойността му е 288 150,36 лв. Бенефициентът се задължава да запази функционирането, предназначението и собствеността на придобитото оборудване и дълготрайни активи за срок не по-малък от 5 години, считано от датата на одобрение на заключителния доклад.

Както е известно, тази програма поставя акцент върху човека, т.е. средствата по нея се инвестират в човека, в неговото социално включване и в развитието му като личност в обществото като цяло. Крайната цел е по-добро качество на живот на хората в България чрез инвестиране в човешкия капитал, водещи до по-високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот, и засилване на социалното включване. Крайният резултат: постигане на икономическо и социално сближаване.

Целева група са 12 лица в риск от община Ситово, на които ще им бъде предоставена възможност за успешно преодоляване на социалната изолация чрез заемане в социалното предприятие на работни места със защитена заетост. Лицата, които ще влизат в тази целева група могата да бъдат: хора с трайни увреждания; лица, изтърпели наказание лишаване от свобода; самотни родители и многодетни майки; лица от малцинствени етнически групи и напускащи специализирани институции, както и страдащи от различни зависимости; дълготрайно безработни лица, обект на социално подпомагане. Със съдействието на Бюро по труда и Дирекция "Социално подпомагане" ще бъдат проведени информационни срещи и интервюта с лица от рисковите групи, за да бъдат включени в мотивационния тренинг.

Предвидена е информационна кампания на ОП РЧР във вид на конференция, но ще бъдат проведени презентационни събирания в клубовете на инвалида и пенсионера в населените места в община Ситово, тъй като те са най вероятният потребител на услугите, предоставяни от целевата група. В проекта има разчетени средства за ремонт на сградата, предоставена безвъзмездно в центъра на село Ситово от общинския съветник Никола Георгиев, за "Ел и ВиК инсталация, поставяне на плочки, закупуване на маси и столове за трапезарията, хладилни витрини, фризери, климатици, печка, както и на целия комплект необходима посуда.

Как ще функционира Социалното предприятие за обществено хранене "Независим живот"? Преди всичко като патронаж, трапезария и стол. Ще бъде приготвяна храна за 70 човека на ден - за патронажа и трапезарията от лицата в целевата група. На известен период време те ще бъдат подменяни, за да има представители на всичките 11 населени места - по възможност. И още: обслужване по домовете на тези 70 лица: доставка на храна; наблюдение на здравното състояние и съдействие за получаване на медицинска помощ; поддържане на хигиена в дома; развлечение и занимания; покупка на хранителни продукти и други стоки от първа необходимост със средства на обслужваните; помощ при приготвяне на ястие в домашни условия и др.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right