В Тутракан провеждат заседание на съветниците, за да приемат Бюджета

В Тутракан провеждат заседание на съветниците, за да приемат Бюджета

Регион: Тутракан Категория: Общински съвет,Политика Публикувано: Прегледи: 1091
В Тутракан провеждат заседание на съветниците, за да приемат Бюджета

На 16.02. от 14 часа ще се проведе редовното заседание на Общински съвет - Тутракан. Датата е изместена с една седмица по-рано, тъй като до тази дата община Тутракан трябва да приеме фифансовата си рамка за 2012 г. Това ще е и една от най-важните точки в дневния ред. В проектобюджет 2012 са планирани целеви субсидии по сектори: Образование- за ремонт на покрив и WC в ЦДГ "Полет", оподмяна на дограма в училището в с.Нова Черна, нова ограда за училището в с. Ца Самуил. За всички села са предвидени субсидии за благоустрояване. Заделени са и 20 хил.лв. по Проект "Красива България", с които ще се ремонтира Историческия музей. Предвидени са средства за ремонт на междуселски пътища, за монтаж на детски съоръжения в трите общински детски градини. Приоритет в Бюджет 2012г. е финансовото подпомагане на Многопрофилната болница за активно лечение с 531 ил.лв. Без помощта на общината болницатя няма да се справи с големите си задължения, които възлизат на около 2 500 000 лв. Друго важно решение, което съветниците ще вземат, е приемането на план-сметката по такса "Битови отпадъци". След изчерпване на точките по дневния ред присъстващите граждани ще имат први на въпроси, мнения и предложения.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right