Анализ на резултатите от национално външно оценяване в края на VІІ клас в област Силистра

Анализ на резултатите от национално външно оценяване в края на VІІ клас в област Силистра

Регион: България Категория: Образование Публикувано: Прегледи: 985
Анализ на резултатите от национално външно оценяване в края на VІІ клас в област Силистра

Средният областен резултат на явилите се 767 ученици на изпита по български език и литература в края на VІІ клас е 45, 62 точки от 100 възможни. Резултатът е напълно съпоставим с миналата година. Няма намаление или увеличение.

За сравнение: 2023 - 45, 81 т. 2022 - 42, 8т. 2021 - 44, 13 т. 2020 г - 41, 3 т.

Средният областен резултат продължава да е по- нисък средния национален (54, 61 т.), но продължава да намалява отрицателната разлика. През 2022 г. разликата бе 10, 83 т., през 2023 г. - 9, 23 т., а тази година отрицателната разлика на областния спрямо средния национален резултат е 8, 99 т.

Запазва се характерното и за предходните години голямо различие между първите и последните училища в областта.

Най- високият среден резултат на училище е отново за ПМГ "Св. Кл. Охридски", Силистра - 67, 34 т. Следва отново ОУ "Ив. Вазов", Силистра със 67, 15 т. Запазва се третото място за ОУ "О. Паисий", Силистра (62, 2 т.). На четвърта място е СУ "Н. Й. Вапцаров", Силистра (61, 67 т.). На пето място е ОУ "Ст. Караджа", Цар Самуил (60 т.). Успехът на тези училища надвишава средния за страната.

Най - нисък е средният резултат по БЕЛ на училищата в с. Варненци, Проф. Иширково и Зафирово.

Средният областен резултат по математика е 34, 22 точки от 100 възможни и е съпоставим с миналата година. По- висок е от предходната година със 7, 41 т. и е най- високият успех в последните 5 години.

За сравнение: 2023 - 26, 81 т. 2022 - 26, 91 т. 2021 - 30, 26 т. 2020 - 26, 71 т.

Този среден областен резултат е по - нисък от националния резултат (42, 94) с 8, 72 т. Изоставането ни от националния резултат миналата година също бе с 8, 48 т.

Отново най- високият среден резултат на училище е за ПМГ "Св. Кл. Охридски", Силистра - 52, 06 т. Следва ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Правда - 48, 4 т. В първата петица са още ОУ "Ив. Вазов", Силистра (44, 78 т.), ОУ "В. Левски", Яребица (44, 45 т.) и ОУ "Ст. Караджа", Цар Самуил (43, 48 т.) . Тези първи пет училища имат по- висок среден успех от средния за страната.

Най - нисък е средният резултат по математика в училищата в с. Проф. Иширково, Варненци и Калипетрово.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари