Анализ на резултатите от Национално външно оценяване в края на ІV клас, област Силистра 2024 г.

Анализ на резултатите от Национално външно оценяване в края на ІV клас, област Силистра 2024 г.

Регион: Силистра Категория: Образование Публикувано: Прегледи: 259
Анализ на резултатите от Национално външно оценяване в края на ІV клас, област Силистра 2024 г.

На националното външно оценяване по Български език и литература (БЕЛ) на 27 май 2024 г. в област Силистра се явиха 694 ученици. Техният среден брой точки е 65, 54 от максимален 100 (мин. год. - 62, 39). Превърнат в оценка този резултат е 4, 61.

Повишаването на средния областен резултат в сравнение с миналата година е с 3, 15 точки. Така е компенсирано миналогодишното намаление на точките спрямо 2022 г. (-1, 12 т.). и е добавено още повишение.

Средният национален резултат е 72, 63 точки. Разликата между областния и националния резултат е - 7, 09. Намалена е негативната разлика спрямо 2023 г., когато изоставахме с 8, 13 т. и се завръщаме към нивото от 2022 г. (- 6, 95 т.).

По среден брой точки по БЕЛ за областта нашата област е на 23- о място от общо 28 позиции. След област Силистра са Шумен, Видин, Кърджали, Ямбол и Сливен.

Първите 5 училища по БЕЛ:

Населено място училище Среден брой точки по БЕЛ - 2024

СИЛИСТРА Основно училище "Иван Вазов" 85,97

ТУТРАКАН Средно училище "Христо Ботев" 82,41

СИЛИСТРА Основно училище "Отец Паисий" 81,19

СИЛИСТРА Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" 80,78

СИЛИСТРА Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" 74,19

Първите 4 училища запазват челните си места спрямо миналата година, с малки размествания.

Последните пет по среден успех са училищата в селата Зафирово, Голеш, Нова Черна, Чернолик и Кайнарджа. Най-ниският резултат е в ОбУ "Иван Вазов", Зафирово - 34,18 т. Училищата в Кайнарджа, Зафирово и Голеш повтарят последните си места от миналата година..

На НВО по Математика на 29 май в област Силистра средният брой точки за областта е 65, 84 от максимален 100 (мин. год. - 58, 8). Превърнат в оценка този резултат е 4, 64.

През 2023 г. успехът по математика отбеляза значителен напредък спрямо 2022 г. с 6, 48 т. Това равнище не само че е запазено, но и към него се добавят още 7, 04 точки повишение.

Средният областен резултат по математика обаче изостава от средния национален резултат (70, 53), но с по- малка разлика спрямо предходните години. Докато през 2022 и 2023 г. изоставането ни от националния резултат бе с 5, 58 т., то през 2024 г. негативната разлика между областния и националния резултат е 4, 69 т.

По среден брой точки по Математика нашата област е на 19- о място от общо 28 позиции. След област Силистра са Враца, Ямбол, Кърджали, Шумен, Разград, Монтана, Пазарджик, Видин и Сливен.

Първите 5 училища по математика:

Населено място училище Среден брой точки по мат. - 2024

СИЛИСТРА Основно училище "Иван Вазов" 82,8

СИЛИСТРА Основно училище "Отец Паисий" 78,62

СИЛИСТРА Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" 75,14

АЛФАТАР Основно училище "Христо Ботев" 72,82

ТУТРАКАН Средно училище "Христо Ботев" 70,56

Трите училища от гр. Силистра повтарят присъствието си в първата петица.

Последните 5 училища по средни резултати по математика са в училищата в селата Паисиево, Средище, Зафирово, Калипетрово, Ситово. Най-ниският резултат е 39,9 т. в СУ "Хр. Ботев", Паисиево.

Областните резултати и по двата предмета са почти еднакви, с което е преодоляно традиционното изоставане на успеха по математика.

В област Силистра няма училища със средни резултати под 3.00 и по двата предмета.

И по двата предмета резултатите на момичетата са по- високи от тези на момчетата, но по математика разликата е по- малко.

За четвърта година областните оценители не оценяват учениците от собствената си област. Оценяването се извършва анонимно, от двама проверители, независимо един от друг, които получават в ел. платформа за проверка анонимни изпитни работи, насочени на случаен принцип от цялата страна.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари