Промените в Правилника за омбудсмана отменени, а сега накъде?

Промените в Правилника за омбудсмана отменени, а сега накъде?

Регион: Силистра Категория: Политика Публикувано: Прегледи: 482
Промените в Правилника за омбудсмана отменени, а сега накъде?

Преди 5 години в община Силистра заработи институцията "омбудсман", благодарение на Правилник, изготвен по проект от екип на обединение ДЕЛТА, сдружение от 10 НПО. Проведен бе и конкурс с участието на 13 кандидати. За омбудсман бе избрана Румяна Чанкова, преди това дългогодишен председател на РКС на КНСБ в Силистра. Нейният офис бе в сградата на Дома на учителя. Първоначално сътрудник бе Ивелин Георгиев, тогава общински съветник. Понастоящем той е секретар на Областния управител. После сътрудник стана Светлана Димова, чийто съпруг Живко Димов е общински съветник. Тези дни Административният съд се произнесе по поправки в Правилника за омбудсмана от ноември м.г. Както е известно, с решение на ОбС-Силистра впоследствие институцията бе закрита. А сега накъде?

Административният съд в Силистра отмени измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на омбудсмана (обществения посредник) на община Силистра, приети от местния общински съвет с решение №1448 от 25.11.2010 г. Мотивът на Административния съд е, че промените в Правилника противоречатq както на Закона за местното самоуправление и местната администрация, така и на административно-производствените правила. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните по делото. Делото бе заведено по жалба на областния управител д-р Владимир Янков, който изрази притесненията си, че с тези изменения се заобикаля и се нарушава закона. С прието на 25.11.2010 г. решение от общинския съвет, в Правилника за организацията и дейността на омбудсмана (обществения посредник) на община Силистра, се уреждат следните промени: "Допълва и променя чл. 11. В изречение първо заменя думата "явно" с думата "тайно". Добавя изречение второ: "В случай, че при първото гласуване никой от кандидатите не е получил необходимото мнозинство, непосредствено се произвежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати получили най-много гласове. При второто гласуване за избран се смята кандидатът, получил гласовете на ½ от общия брой общински съветници. В случай, че и при повторното гласуване не бъде избран нито един от кандидатите, с решението се прекратява конкурсната процедура и се насрочва нова, която да се проведе не по-късно от два месеца от влизането в сила на решението". Изменя чл. 14 като премахва изречение второ и на негово место допълва ново: "Общественият посредник се освобождава от длъжност при изтичане на срока, за който е избран. До встъпване в длъжност на новоизбрания обществен посредник, длъжността се изпълнява временно от сътрудника му. Допълва чл. 19, ал. 2, изр. 2/ново/ До встъпване в длъжност на новоизбрания обществен посредник, длъжността се изпълнява временно от сътрудника му."

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари