Община Главиница въвежда нова телефонна централа за подобряване на обслужването на гражданите

Община Главиница въвежда нова телефонна централа за подобряване на обслужването на гражданите

Регион: Главиница Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 305
Община Главиница въвежда нова телефонна централа за подобряване на обслужването на гражданите

Община Главиница продължава с иновациите в обслужването на гражданите. Нова, модерна, софтуерна телефонната централа в Администрацията на Община Главиница.

Приключи тестовият период и новата телефонна централа е на ход.

Новата централа предоставя възможност за едновременно провеждане на множество разговори, с което слагаме край на повикванията без отговор или заета линия.

Повикванията се приемат от телефонен секретар на официалния телефонен номер на Община Главиница - 08636 2040, който предоставя възможност за директно избиране на отдела или звеното, с което гражданите искат да се свържат.

1 - Деловодство

2 - Гражданска регистрация и административно обслужване

3 - Местни данъци и такси

4 - Счетоводство

5 - Устройство на територията

6 - Общинска собственост

7 - Хуманитарни дейности

8 - Обществени поръчки

9 - Управление и стопанисване на общинските гори

0 - Канцелария на кмета

За случаите, в които гражданите не успеят да направят своя избор, мога да изберат "0" и да получат съдействие от служител.

Продължава да функционира безплатния спешен номер 0 800 1 34 34, на който гражданите могат да позвънят, както през работно, така и извън работно време за сигнали и спешни случаи.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари