Държавният дълг нараства с близо 4.950 млрд. лева

Държавният дълг нараства с близо 4.950 млрд. лева

Регион: България Категория: Бизнес Публикувано: Прегледи: 365
Държавният дълг нараства с близо 4.950 млрд. лева

На 26 септември 2022 г. Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия държавни ценни книжа (ДЦК) с матуритет от 5,5-години, които са деноминирана в лева и с лихвен процент от 3,20%, се съобщава на сайта на финансовото министерство.

На проведения в понеделник аукцион бяха пласирани ДЦК за 149,95 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 4,13%. Общият размер на подадените поръчки достигна 203,85 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,02. Постигнатият лихвен спред спрямо аналогичните германски федерални облигации беше в размер на 223 базисни точки (лихвите по българските книжа надвишават тези по немските с 2,23%).

На вчерашния аукцион най-голямо количество ниво 5,5-годишни ДЦК бяха придобити от банките - 81,3%, следвани от пенсионни фондове - 9,3%, застрахователни дружества - 6,7%, гаранционните фондове - 2,0% и инвестиционни посредници - 0,7%.

Междувременно Българската народна банка (БНБ) обяви, че на 3-ти октомври ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност десет години и половина (10,5-годишни или 3834 дневни) с фиксиран лихвен процент от съществуващата емисия от началото на 2016 г. с падеж на 27 юли 2026 г.

Номиналният обем на емитираните книжа е за 200 млн. лева при годишен лихвен процент от 2,25%.

Подобен аукцион за 10,5-годишни дългови книжа беше проведе на 19-септември 2022 г., когато бяха пласирани книжа за 200 млн. лева при среднопретеглена лихва от 3,01%.

По-рано този месец страната ни пое и нов дълг на международните пазари за 2,25 млрд. евро (около 4,400 млрд. лева). Това означава, че в рамките на септември и първите дни на октомври държавният дълг се очаква да нарасне с нови близо 4.950 млрд. лева.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари