Министерството на финансите възобнови продажбата на ДЦК на вътрешния пазар

Министерството на финансите възобнови продажбата на ДЦК на вътрешния пазар

Регион: България Категория: Бизнес Публикувано: Прегледи: 371
Министерството на финансите възобнови продажбата на ДЦК на вътрешния пазар

На 15 април 2024 г. Министерството на финансите стартира емисионната си програма, като пусна в обращение нова емисия 3-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 17.04.2027 година и годишен лихвен купон от 3%, съобщават от пресцентъра на финансовото ведомство.

С днешния търг Министерството на финансите (МФ) възобнови емисионната си активност след повече от едногодишно отсъствие на вътрешния пазар на ДЦК. Търгът е в изпълнение на емисионна политика на МФ за 2024 г. и съгласно публикувания през март емисионен календар за ДЦК за април 2024 г.

На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 3,01%.

Общият размер на подадените поръчки достигна 512,5 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,56. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 45 базисни точки. От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките - 46%, следвани от пенсионните фондове с 11%, застрахователните дружества - 8%, договорни и гаранционни фондове - 6% и други инвеститори - 29%.

Държавният дълг нараства с близо 4.950 млрд. лева

Във връзка с проведения аукцион и поради високия обществен интерес Ви уведомяваме, че инвеститорите (юридически и физически лица) могат да закупуват ДЦК на първичен пазар на провежданите от Българската народна банка аукциони чрез избран от тях първичен дилър, като подават:

- състезателни поръчки с предложена от тях цена (до 30 поръчки на първичен дилър) или

- несъстезателни поръчки (неограничен брой), които се изпълняват по постигнатата средна продажна цена на аукциона.

Съвкупната номинална стойност на една състезателна поръчка е най-малко 1000 лв. и е кратна на 1 лв., а на несъстезателната - най-малко 50 лв. и кратна на 1 лв.; Списъкът на първичните дилъри на ДЦК е публикуван в категория "Държавен дълг">"Пазар на ДЦК"> "Списък на първичните дилъри на държавни ценни книжа".

Изградената пазарна инфраструктура позволява лесен достъп на физически и юридически лица до пазара на държавен дълг в страната. Допълнителната информация относно възможностите за покупка на ДЦК на първичен и вторичен пазар е публикувана в категория "Държавен дълг">"Пазар на ДЦК"> "ДЦК - достъпна инвестиционна алтернатива".

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари