Декларирането на парични заеми е задължително

Декларирането на парични заеми е задължително

Регион: България Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 458
Декларирането на парични заеми е задължително

От 2010 година на основание чл. 50, ал. 1, т. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в годишната декларация местните физически лица са задължени да декларират получените и предоставените от тях парични заеми. Декларират се: получени през 2010 г. парични заеми (без кредити от банки), ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември 2010 г. част от тях са непогасени; непогасените остатъци по получени парични заеми в периода от 2005 г. до 2010 г. (без кредити от банки), ако общият размер на остатъците към 31 декември 2010 г. е над 40 000 лв; предоставени парични заеми през 2010 г., ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към края на 2010 г. част от тях са непогасени; нгасените остатъци по предоставени парични заеми в периода от 2005 г. до 2010 г., ако общият размер на остатъците към 31 декември 2010 г. е над 40 000 лв. Във връзка с прилагането на цитираната норма е необходимо да се има предвид, че разпоредбата не се отнася за физически лица, които са чуждестранни лица по смисъла на закона.

Наличието на непогасена част или остатък по предоставен/получен заем се установява към 31 декември на годината, за която се подава данъчната декларация. Следователно при подаването на годишната данъчна декларация за 2010 г., наличието на непогасена част или остатък по предоставен/получен заем се установява към 31.12.2010 г. В случай, че паричните заеми са изцяло погасени до тази дата, не възниква задължение за декларирането им, независимо от размера на данъка.

В електронната страница на Националната агенция за приходите, в рубриката Начало-> ДАНЪЦИ-> Законодателство-> Становища и указания е публикувано Указание №91-00-95/24.02.10 относно прилагането на чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ (деклариране на парични заеми в декларацията за доходите).

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
FOODMARK Delivery Sticky