Община Главиница организират томбола за редовни данъкоплатци

Община Главиница организират томбола за редовни данъкоплатци

Регион: Главиница Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 365
Община Главиница организират томбола за редовни данъкоплатци

Община Главиница за поредна година организира томбола за изрядни данъкоплатци на общината, които са заплатили всички видове местни данъци и такси за 2024 г., както и за всички изминали години.

Томболата ще се организира на две нива:

Отделна томбола за всяко населено място, на която да участват само талоните от съответното населено място.

Обща томбола за всички населени места едновременно, на която участват талоните от всички населени места, без тези, които са изтеглени в томболата по т. 1.

За печелившите участници са осигурени следните предметни награди:

Мото-фреза с ремарке - 1 брой;

Смарт телевизор - 1 брой;

Микровълнова фурна - 1 брой;

Сешоар - 23 броя.

Печелившите талони ще се изтеглят в присъствието на нотариус.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА:

Право на участие имат всички физически и юридически лица, заплатили в срок до 31.10.2024 г. всички видове местни данъци и такси за 2024 г. и нямат просрочени задължения за местни данъци и такси към Община Главиница за настоящата и предходни години;

За да участват в томболата, лицата следва да попълнят талон с номер и дата на квитанцията за внесени задължения, трите имена и телефонен номер за връзка:

- За лицата, платили данъците в сградата на общината или в изнесените каси по населени места (кметства и наместничествата), талоните се получават на място и попълнени се пускат в подготвена за целта запечатана кутия.

- Лицата, платили в офиси на EasyPay, чрез банков превод или чрез пощенски запис може да участват, като попълнят и изпратят на e-mail: mdt@glavinitsa.bg талон, който може да бъде изтеглен от сайта на община Главиница. Получените по е-mail талони ще бъдат поставени в кутията за томболата след извършена проверка от длъжностно лице.

Всяко данъчно задължено лице има право да участва в томболата еднократно.

Печелившите талони ще се изтеглят на 12.11.2024 г. (вторник) в сградата на община Главиница от назначена комисия и в присъствието на нотариус. За всяка награда ще се изтегли и резервен печеливш.

Печелившите участници ще се уведомяват на посочения в талона телефон за връзка, за начина на получаване на наградата.

- Печелившия участник може да посочи друго лице за получаване на наградата.

- Участникът спечелил награда, с когото не се установи връзка (до 18.11.2024 г. включително) на посочения от него телефон, губи правото си да получи наградата, като същата се връчва на изтегления резервен печеливш участник. Ако в срок до 20.11.2024 г. (сряда) и с резервния печеливш не се установи връзка, предметната награда остава за нуждите на Община Главиница.

Краен срок за получаване на наградите от печелившите данъкоплатци е 27.11.2024 г. (сряда). Наградите се връчват лично на печелившите лица срещу представяне на документ за самоличност и подписване на протокол за предаване и приемане.

В томболата не могат да участват служители на отдел "Местни данъци и такси " при община Главиница и лицата, ангажирани със събирането на местни данъци и такси в изнесените каси по населените места (кметства и кметски наместничества).

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари