Представители на Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ и партньори от Университета във Велико Търново ще проведат срещи в НС

Представители на Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ и партньори от Университета във Велико Търново ще проведат срещи в НС

Регион: България Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 188
Представители на Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ и партньори от Университета във Велико Търново ще проведат срещи в НС

В изпълнение на дейностите по проект № ACF/817 "Социално-психологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики.", финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, изпълняван от Женско сдружение "Екатерина Каравелова" в партньорство с Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", в началото на м. декември 2023 г. предстои провеждане на срещи в Народно събрание на Република България. българския парламент с постоянните парламентарни комисии по правни въпроси; по образование и науката; по труда, социалната и демографската политика.

В рамките на тези срещи ще бъдат представени постигнатите резултати по проекта и изводите от направените изследвания. Ще бъдат обсъдени подходящи политики за предотвратяване на домашното насилие и насилието, основано на пола в България. До момента са проведени три изследвания за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола, и във връзка с равенството по отношение на пола, които могат да бъдат изтеглени от интернет-страницата www.ekaravelova.org.

Генералният извод от трите проучвания сочи, че в най-голяма степен за насилие в българското семейство се възприема физическото насилие, като са подценени останалите видове (психическо, емоционално, икономическо, сексуално и др.), които също причиняват страдание. Резултатите от изследванията бяха представени през лятото на 2023 г. пред българските евродепутати и са изпратени до комисията по правата на жените и равенството между половете (FEMM).

Обобщените изводи, насочени към политическите фигури в България, са насочени към образователната система, социалната политика, законодателната и изпълнителната власти, както и във връзка с политическото говорене, което следва да бъде изчистено от всякакъв език на омраза и провокации, базирани на полов признак или представляващи толериране на различните проявления на насилие както м семейството, така и в обществото.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари