Какво предстои в Община Главиница с новата инвестиционната програма?

Какво предстои в Община Главиница с новата инвестиционната програма?

Регион: Главиница Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 776
Какво предстои в Община Главиница с новата инвестиционната програма?

Инвестиционната програма на Община Главиница ще продължи с ремонт на културни и административни сгради, както и на други обекти с обществена значимост.

Първият етап от плануваните за 2023 година строителни дейности на Община Главиница, които се финализират са на стойност около 6.5 млн. лева и включват ремонт на образователна инфраструктура /ремонта на СУ "Васил Левски" - град Главиница и ДГ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Главиница/, изграждане на детски площадки, ремонт на улици, ремонт на пътища, както и придобиване на специализирани МПС, които ще подобрят качеството на социалните и комуналните услуги.

Следващият етап на капиталовата програма, включва ремонт на общински сграден фонд в 12 населени места на община Главиница:

-️ 3 читалищни сгради;

-️ 5 административни обекта;

-️ 3 обекта за провеждане на културно-масови мероприятия;

-️ 3 обекта включващи чакалня за пътуващи ученици и други обекти с обществена значимост.

Предстоящите ремонтни дейности ще обхванат следните обекти:

✅️ село Зарица - ремонт на покрива и вътрешен ремонт на сградата на Народно читалище "Мехмед Джон - 1956" - с. Зарица;

✅️ село Подлес - вътрешен ремонт на сградата на Народно читалище "Развитие - 1907" - с. Подлес;

✅️ село Малък Преславец - ремонт на покрива на сградата на Народно читалище "Йордан Йовков - 1946" - с. Малък Преславец и на "Ритуална зала" - с. Малък Преславец;

✅️ село Вълкан - доставка на 2 броя метални модулни конструкции, полагане на фундамент и изграждане на покрив /чакалня за пътуващи ученици и здравен пункт/;

✅️ село Падина - ремонт на покрива и вътрешен ремонт на залата за масови мероприятия;

✅️ село Зебил - вътрешен ремонт на сватбената зала;

✅️ село Калугерене - вътрешен ремонт на залата за масови мероприятия на Народно читалище "Светлина - 1943" - с. Калугерене и текущ ремонт на общинска сграда - чакалня за пътуващи ученици;

✅️ село Долно Ряхово - ремонт на общинска сграда - чакалня за пътуващи ученици и изграждане на детски кът;

✅️ село Ножарево - изграждане на ограда на парка на селото и доставка на детски уреди за игра;

✅️ село Дичево - ремонт на покрива на сградата на кметството;

✅️ село Листец - ремонт на покрива на сградата на кметството;

✅️ град Главиница - ремонт и обзавеждане на заседателна зала на Общински съвет - Главиница;

✅️ град Главиница - ремонт на помещенията на Полицейски участък - Главиница;

✅️ град Главиница - ремонт на помещенията на Бюро по труда - Главиница;

Подобряването на инфраструктурата на читалища и кметства ще има положителен ефект върху живота на хората по няколко начина - насърчаване на културната и образователна активност, предоставяйки повече възможности за обучение, четене и културно обогатяване, а подобрените условия в кметствата ще доведат до по-ефективно управление и предоставяне на услуги, за жителите на общината ни.

Това ще допринесе за усилване на общностната ангажираност! Ние работим именно в тази посока- хората в Община Главиница да се чувстват обгрижени и значими!

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари