Община Главиница стартира реформа в дейността си по сметосъбиране и сметоизвозване

Община Главиница стартира реформа в дейността си по сметосъбиране и сметоизвозване

Регион: Главиница Категория: Политика Публикувано: Прегледи: 329
Община Главиница стартира реформа в дейността си по сметосъбиране и сметоизвозване

Реформата ще се реализира в рамките на 3 години и ще включва поетапна подмяна на използваните сега метални контейнери тип "Бобър", които са с вместимост 1100 литра и предоставяне на нови контейнери за смет на всяко домакинство.

Домакинските контейнери са пластмасови и са с вместимост 240 литра, т.е. 1 брой контейнер от сегашните тип "Бобър", който най-често обслужва една улица се равнява на около 4 броя домакински.

В началото на 2023 година, Община Главиница придоби нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване и 1000 броя домакински контейнери, което създаде възможност за старт на реформата в дейността.

image

Първи своите контейнери получиха жителите на село Калугерене, а до края на септември месец такива ще бъдат раздадени и в село Коларово и град Главиница. Освободените метални контейнери от трите населени места на този етап ще бъдат разпределени в останалите населени места на община Главиница.

Очакването е рамките на 3 години, жителите на всички 23 населени места да получат своите нови домакински контейнери, което ще доведе до намаляване на количествата генерирани твърди битови отпадъци, които се извозват на около 65 км в Регионалното депо за отпадъци - Силистра и за депонирането им общината заплаща такса.

Важен елемент в промяната е въвежданета на строг график за обслужване на новите контейнери, който ще бъде надлежно оповестен от страна на изпълнителя на услугата - Общинско предприятие "Общински имоти и комунални дейности" - град Главиница /БКС/.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
FOODMARK Delivery Sticky