Кои са тазгодишните предложения за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Силистра” за 2023 г.

Кои са тазгодишните предложения за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Силистра” за 2023 г.

Регион: Силистра Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 2700
Кои са тазгодишните предложения за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Силистра” за 2023 г.

ЗВАНИЕ "ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД СИЛИСТРА", ОТЛИЧИЕ "ЗА ГРАЖДАНСКИ ПРИНОС" И НАГРАДА "СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА" ЗА 2023 Г.

I. Постъпили предложения за удостояване със званието "Почетен гражданин на град Силистра" за 2023 г., в срок до 01.06.2023 г., съгласно чл. 41, ал. 2 от Наредба за символиката и отличията на Община Силистра

1. Предложение за г-н акад. Христо Иванов Белоев, дтн., DHC mult - ректор на Русенски университет "Ангел Кънчев" - номинацията е за изключителни постижения в областта на обществено-икономическия, научния, стопанския, социалния, спортния, културния и духовния живот на общината, подадено от:

1.1. Писмено предложение от: Академичния състав на Филиал - Силистра на Русенски университет "Ангел Кънчев";

2. Предложение за г-н Симеон Иванов Симеонов - основател и хореограф на Ансамбъл "Добруджа" в продължение на 37 години, хореограф на АНПТ "Силистра" и ДФФ "Добруджанче" при НЧ "Доростол - 1870" гр. Силистра, номинацията е за дългогодишна творческа и/или общественополезна дейност за Община Силистра, подадено от:

2.1. Писмено предложение от: Инициативен комитет, Настоятелство при НЧ "Доростол - 1870" гр. Силистра и НФО "Рицари на доброто" гр. Силистра;

3. Предложение за удостояване посмъртно на г-жа доц. д-р Стефка Георгиева Ангелова - археолог, преподавател в СУ "Св. Климент Охридски", повече от три десетилетия посвещава на проучването на Дуросторум - Дръстър (Силистра), номинацията е за изключителни постижения в областта на обществено-икономическия, научния, стопанския, социалния, спортния, културния и духовния живот на общината, подадено от:

3.1. Писмено предложение от: Председателят на Инициативен комитет - г-н доц. д-р Христо Попов - директор на Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките;

II. Постъпили предложения за удостояване с отличие "За граждански принос" за 2023 г., в срок до 01.06.2023 г. съгласно чл. 49, ал. 2 от Наредба за символиката и отличията на Община Силистра:

1. Предложение за г-жа Цветана Игнатова Колева - Директор Дирекция "Хуманитарни дейности" при община Силистра, номинацията е за дългогодишна творческа и/или общественополезна дейност за Община Силистра, подадено от:

1.1. Писмено предложение от: Постоянната комисия по "Образование, култура, културно - историческо наследство, вероизповедание и именувания, наука и медийна политика", подкрепено от постоянната комисия по "Здравеопазване и социална политика, децата, младежта и спорта" при Общински съвет - Силистра.

2. Предложение за г-жа Виолета Петрова Динкова - Началник отдел "Образование и младежки дейности" при община Силистра, номинацията е за дългогодишна творческа и/или общественополезна дейност за Община Силистра, подадено от:

2.1. Писмено предложение от: Постоянната комисия по "Образование, култура, културно - историческо наследство, вероизповедание и именувания, наука и медийна политика", подкрепено от постоянната комисия по "Здравеопазване и социална политика, децата, младежта и спорта" при Общински съвет - Силистра.

3. Предложение за г-жа Адрияна Христова Табакова - главен експерт "Организация и контрол социални дейности" при община Силистра, номинацията е за дългогодишна творческа и/или общественополезна дейност за Община Силистра, подадено от:

3.1. Писмено предложение от: Постоянната комисия по "Образование, култура, културно - историческо наследство, вероизповедание и именувания, наука и медийна политика", подкрепено от постоянната комисия по "Здравеопазване и социална политика, децата, младежта и спорта" при Общински съвет - Силистра.

4. Предложение за г-жа Атанаска Янчева Атанасова - главен експерт "Гражданско образование, социална среда и младежки дейности" при община Силистра, номинацията е за дългогодишна творческа и/или общественополезна дейност за Община Силистра, подадено от:

4.1. Писмено предложение от: Постоянната комисия по "Образование, култура, културно - историческо наследство, вероизповедание и именувания, наука и медийна политика", подкрепено от постоянната комисия по "Здравеопазване и социална политика, децата, младежта и спорта" при Общински съвет - Силистра.

5. Предложение за г-жа Росица Лазарова Димова - главен експерт "Организация на средното образование" при община Силистра, номинацията е за дългогодишна творческа и/или общественополезна дейност за Община Силистра, подадено от:

5.1. Писмено предложение от: Постоянната комисия по "Образование, култура, културно - историческо наследство, вероизповедание и именувания, наука и медийна политика", подкрепено от постоянната комисия по "Здравеопазване и социална политика, децата, младежта и спорта" при Общински съвет - Силистра.

III. Постъпило предложение за удостояване с награда "Студент на годината" за 2023 г., в срок до 10.05.2023 г. съгласно чл. 67, ал. 3 от Наредба за символиката и отличията на Община Силистра:

1. Предложение за г-жа Красимира Георгиева Недкова, студентка във Филиал - Силистра към Русенски университет "Ангел Кънчев" - специалност "Педагогика на обучението по български език и английски език" редовно обучение, номинацията е за отличен успех, постижения в учебната и в научноизследователската дейност, подадено от:

1.1. Писмено предложение от: доц. д-р Румяна Димитрова Лебедова - директор на Филиал - Силистра към Русенски университет "Ангел Кънчев";

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
FOODMARK Delivery Sticky