Късметлия от "Националната лотария" загуби дело за 760 хил. лв. срещу Народното събрание

Късметлия от "Националната лотария" загуби дело за 760 хил. лв. срещу Народното събрание

Регион: България Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 1005
Късметлия от "Националната лотария" загуби дело за 760 хил. лв. срещу Народното събрание

След две години съдебна битка късметлия с печеливш билет от "Национална лотария" загуби дело в Софийския градски съд, което заведе срещу Народното събрание. С иска той настояваше да получи неизплатената си печалба в размер на 760 хил. лв. от общо спечелени 1 млн. лв.

Имуществените вреди за него са настъпили, след като парламентът забрани със закон частните лотарийни игри като продължение на действията на държавата в началото на 2020 г. срещу един от най-големите представители на хазартния бизнес - Васил Божков (неговите фирми бяха и в монополна позиция при частните лотарии). Срещу бизнесмена, който се намира в Дубай, има 18 повдигнати обвинения, но прокуратурата все още не е внесла в съда нито едно от делата срещу него.

Печелившият билет

Станчо Тодоров си купува билет от "Национална лотария" - "Околосветско пътешествие: 5 х 1 млн. лв., 10 х 250 хил. лв. Има късмет и се оказва, че печели 1 млн. лв. На 16 януари 2018 г. го представя пред "Ню геймс" на Божков, които организират лотарийните игри. Според правилата на играта Станчо Тодоров трябвало да получи 200 хил. лв. веднага при показване на билета, а остатъкът от 800 хил. лв. да се изплаща в продължение на 20 години на 20 равни вноски по 40 хил. лв.

Всичко това е документирано и по силата на договора на 16 януари 2018 г. късметлията получил първата сума от 200 хил. лв., а на 19 февруари 2019 г. му били преведени още 40 хил. лв. - първата от общо 20 вноски.

"Успяхме да купим едно жилище", разказва в средата на юли 2018 г. Станчо Тодоров в телевизионния ефир малко след като е спечелил, и споделя, че животът му се е променил към по-добро. Той разказва, че планира още инвестиции в недвижимо имущество и че вече се чувства по-спокоен финансово. "Национална лотария сбъдва мечти", повтаря слогана на играта късметлията. Но когато животът му вече изглеждал финансово обезпечен, нещата се преобръщат, съобщава " Дневник ".

На 7 февруари 2020 г. Народното събрание прие промени в Закона за хазарта, които бяха обнародвани на 18 февруари 2021 г. С промените депутатите национализираха всички лотарийни игри и според новия закон, действащ и в момента, лиценз за организиране на лотарийни игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности, може да бъде издаден само на държавата. С промените "Националната лотария" приключи дейност, а в началото на 2021 г. със съдебно решение "Ню геймс" бе обявена в несъстоятелност и трайна неплатежоспособност.

Експресно законодателно решение и последиците от него

Преди 2 години - през януари 2021 г. Тодоров решава да потърси правата си по съдебен ред с иск, който внася в Софийския градски съд (СГС). Искът е срещу Народното събрание и е предявен заради нарушение на принципите на правната сигурност, на защита на оправданите правни очаквания, както и на изискването за предвиждане на разумна система за компенсиране и на закрила срещу обратната сила на правните норми. Освен това в исковата молба Станчо Тодоров и адвокатите му твърдят, че с приемането на измененията в Закона за хазарта Народното събрание е допуснало нарушения на установените в правото на Европейския съюз и практиката на Съда на ЕС принцип на правната сигурност и принцип на защитата на оправданите правни очаквания.

"Държавата, посредством секторния регулаторен орган - Държавната комисия за хазарта (ДКХ), чрез издаването на лиценз за организиране на лотарийни игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности, на съответните юридически лица, измежду които е и "Ню геймс" АД, е създала достатъчно конкретни и непротиворечиви оправдани правни очаквания у притежателите на печеливши билети, че ще могат да получат законно спечелените от тях имуществени награди, тъй като участват в игра, организирана от проверено и контролирано от държавата лице, както и че съществуват механизми за обезпечение на техните права и законни интереси по повод разсроченото изплащане на печалбите им, при условие че държавата посредством регулаторния си орган е одобрила правила за съответните игри, които предвиждат такова разсрочено изплащане на печалбите", се посочва в исковата молба.

В нея се припомня и че промените в закона бяха приети и влязоха в сила изключително бързо.

"Несъмнено подобно свръхзвуково законодателно решение за отнемане ex lege на придобит лиценз на "Ню геймс" АД като организатор на лотарийните игри, водещо до изпадането му в несъстоятелност, поради пълната му и трайна невъзможност да погаси задълженията си, включително да изплати дължимите печалби на участниците в лотарийните игри, противоречи на принципите на правната сигурност и на защитата на оправданите правни очаквания", се посочва в иска.

Станчо Тодоров излага серия от доводи и подчертава в искането си до съда, че несъмнено на практика държавата не е изпълнила своите задължения и освен това не е предвидила процедурни решения, които да осигурят гаранции за правата на юридическите и физическите лица, с което е причинила вреди.

Той настоява СГС да осъди Народното събрание да плати сумата, която му се дължи, заедно с лихвите, след като заради действията на държавата "Ню геймс" е в несъстоятелност и именно заради действията на държавата с приетите промени в закона за хазарта е претърпял пропуснати ползи.

Народното събрание и прокуратурата оспорват иска

Ответник по делото е Народното събрание, което оспорва иска с няколко възражения. Юрисконсулт посочва, че парламентът не е легитимиран да отговоря по иска поради контрол на законодателната дейност на страната от Конституционния съд, но не и от гражданския съд.

Освен това според Народното събрание липсва нарушение на конкретна правна норма на правото на ЕС и на твърдяната недопустимост на законодателна промяна в областта. Един от аргументите е, че Станчо Тодоров е знаел, че задължението е било разсрочено и печалбата му трябвало да се изплаща дълъг период от време, което "обосновавало поемане от него на риска от невъзможността за събиране на вземането му, което към момента на законодателната промяна "не било придобито" в пълния му размер и не представлявало имуществена вреда за него от тази промяна".

Народното събрание възразява и че няма непосредствено засягане от законодателната промяна на права и свободи на граждани. Юридически представител на парламента настоява Станчо Тодоров да плати всички разноски по делото, а съдът да отхвърли иска му. Прокуратурата също оспорва иска, заведен от късметлията.

Съдът: Парламентът все пак има право да променя законите

Съдебният състав отхвърля иска на Станчо Тодоров като припомня как бяха приети поправките в Закона за хазарта и подробно описва част от мотивите към измененията. Посочва и че в преходните и заключителни разпоредби е записано, че: "печалбите от тези лотарийни игри, които не са изплатени до влизането в сила на закона, се изплащат съгласно утвърдените игрални условия и правила за съответната игра" като в закона е регламентирано и че се дава срок от 6 месеца компаниите "да приведат дейността си в съответствие" със закона.

СГС обяснява подробно и как се е стигнало до обявяване на "Ню Геймс" в несъстоятелност като допълва, че Станчо Тодоров е предявил своевременно иск към компанията за същата сума и вземанията са приети от синдика и включени в списък с необезпечени вземания.

Съдебният състав посочва, че сред основните принципи на правната система на ЕС, намиращи своето проявление и на национално ниво, е принципът на правната сигурност, следствие от който е принципът на защита на оправданите правни очаквания, изискващ правните норми да бъдат ясни, точни и предвидими, относно техните последици, особено когато могат да имат неблагоприятни последици за физическите лица и за предприятията.

Но допълва, че тези принципи не водят до това да не бъде допускана промяна в законодателството.

Освен това изплащането на печалбите, които не са били получени до влизането в сила на закона, става според правилата на съответната игра. В допълнение съдът припомня, че винаги е възможно това да стане и доброволно или принудително (в производството по несъстоятелност).

Съдът допълва и че невъзможността Тодоров да получи печалбата си не е пряка и непосредствена последица от законодателната промяна на лицензионния режим на лотарийните игри и забраната на частните лотарии.

Според магистратите, в случая няма и имуществена вреда на стойност 760 хил. лв., за каквато претендира Тодоров.

"Вземането за неизплатената от дружеството печалба и дължимата върху него лихва за забава на ищеца и кредитор Стойчо Тодоров са приети от синдика в производството по несъстоятелност на дружеството и тяхното пълно или частично погасяване, макар и като необезпечени вземания, е обусловено изцяло от осребряването на масата на несъстоятелността на търговеца", посочва още съдът.

Станчо Тодоров е осъден да плати разноските по делото в размер на 200 лв. за юрисконсулта на Народното събрание, а решението не е окончателно и може да се обжалва пред Софийския апелативен съд.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари