4 000 лв. е стипендията на студенти по „Медицина” и „Здравни грижи” от община Главиница

4 000 лв. е стипендията на студенти по „Медицина” и „Здравни грижи” от община Главиница

Регион: Главиница Категория: Общински съвет Публикувано: Прегледи: 983
4 000 лв. е стипендията на студенти по „Медицина” и „Здравни грижи” от община Главиница

В последния ден на м.февруари Общински съвет - Главиница проведе своето редовно заседание. Началото бе поставено с разглеждане на предложение от кмета на общината Неждет Джевдет за изменение и допълнение на Правилата за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти от община Главиница, обучаващи се в професионални направления "Медицина" и "Здравни грижи". С абсолютно мнозинство то бе прието и така стипендията на студентите ще бъде увеличена от 2 000 лв. на 4 000 лв. Тя ще бъде получавана от студенти, които сключат договор с Община Главиница съгласно, който след завършването ще практикуват професията си на нейна територия. Студентите трябва да са жители на община Главиница, а с приетите изменения вече няма възрастово ограничение. Досега то бе за студенти до 29-годишна възраст.

При сегашния дефицит на медицински кадри това един добър ход от страна на Общинската администрация, смятат всички интересуващи се от темата.

Съветниците приеха Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Главиница.

Направени са допълнения на Годишния план за ползване на дървесина.

Прието бе предложението за определяне мерите, пасищата и ливадите от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за 2023-2024 стопанска година, а също и разделяне на поземлени имоти с начин на трайно ползване - частна и публична общинска собственост от общинския поземлен фонд.

Приети са и разпоредителни сделки с имоти общинска собственост в селата Звенимир, Зафирово и Сокол.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари