Променят Закона за професионалното образование и обучение

Променят Закона за професионалното образование и обучение

Регион: България Категория: Култура Публикувано: Прегледи: 267
Променят Закона за професионалното образование и обучение

Правителството възложи на Икономическия и социален съвет (ИСС) да разработи становище за необходимите изменения и допълнения на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО). Промените са необходими във връзка с изпълнението на стратегическите приоритети и ангажименти за реформи по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Част от утвърдените вече концептуални предложения за промени са насочени към валидиране на професионални знания, умения и компетенции, входящо и изходящо образователно и квалификационно равнище за придобиване на професионална квалификация за лица, навършили 16 години, намаляване броя на рамковите програми, изменения в държавните образователни стандарти, въвеждане на система за проследяване на реализацията на завършилите професионално образование и обучение.

Подготвя се и актуализация на списъците със защитени специалности и на списъците с недостиг на специалисти по професии на всеки три години, както и оптимизиране на критериите за определянето им.

Във връзка с измененията в Министерството на образованието и науката е създадена работна група с представители на изпълнителната власт, бизнеса, неправителствения сектор, работодателските организации и експерти от различни области. До два месеца се очаква становището на ИСС, което ще подпомогне процеса на формулиране на политики и ще допринесе за усъвършенстване на нормативната уредба.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
FOODMARK Delivery Sticky
left
right