Общински съвет- Ситово проведе първото си заседание за годината

Общински съвет- Ситово проведе първото си заседание за годината

Регион: Ситово Категория: Общински съвет Публикувано: Прегледи: 468
Общински съвет- Ситово проведе първото си заседание за годината

С приемане на план за работа през първото шестмесечие на 2023 година бe поставено началото на редовното заседание на Общински съвет - Ситово, проведено в последния ден на м. януари.

На вниманието на общинските съветници бяха и други седем докладни записки включени в дневния ред. Приети са предложенията за дейността на народните читалища на територията на общината за настоящата година. Общинският съветник Станчо Арсов отбеляза, че при предварителното обсъждане на това предложение са присъствали единствено представители на НЧ "Възраждане - 2017 г." - с. Ситово, а би следвало да вземат участие представители от всички читалища.

В хода на заседанието бяха приети решения за актуализация на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ситово, Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за настоящата година, както и актуализация на списъка на длъжностите имащи право на транспортни разходи за сметка на общинския бюджет.

Разходването на месечните обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и чл.64, ал.1 от Закона за отпадъците през тази година ще бъдат разходвани за дейности, свързани с управление на отпадъците на територията на община Ситово, включително техника и машини за обезпечаване на тези дейности чрез вътрешни компенсирани промени без да се изменя приетия от Общинския съвет начин на определяне и размер на такса "Битови отпадъци".

Местните парламентаристи дадоха съгласие община Ситово да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Укрепване на общинския капацитет" по Програма "Развитие на човешките ресурси".

image

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари