В Тутракан предстои церемония "рязане на лента" по вече приключил обект на ВиК Силистра

В Тутракан предстои церемония "рязане на лента" по вече приключил обект на ВиК Силистра

Регион: Тутракан Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 2505
В Тутракан предстои церемония "рязане на лента" по вече приключил обект на ВиК Силистра

Момент от започването на проекта през 2021 година

"Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. Силистра" Ви кани на официална церемония "Рязане на лента", във връзка с успешното приключване на строителните дейности за обект: "Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Тутракан" в изпълнение на дейностите по проект BG16M1OP002-1.016-0005 "Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на "Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. Силистра", АДБФП №Д-34-66/21.08.2019г. финансиран по Оперативна програма "ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020г.".

Изпълнител на строителните дейности, съгласно сключения договор за инженеринг от 08.10.2020 година е ДЗЗД "ЕВРО ИНЖЕНЕРИНГ- 2020", който освен строителство включва дейности по проектиране и упражняване на авторски надзор.

Изпълнението на дейностите е по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-34-66/21.08.2019 г., финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." и се осъществява със средства предоставени от Кохезионен фонд, с национално съфинансиране и със собствен принос от страна на бенефициента.

Церемонията ще се проведе на 12 януари 2023 от 10:30 часа в град Тутракан на кръстовището между ул. "Силистра" и ул. "Александър Стамболийски".

image

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари