Вижте обявените свободни работни места в област Силистра

Вижте обявените свободни работни места в област Силистра

Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 768
Вижте обявените свободни работни места в област Силистра

© интернет

Обявени свободни работни места в област Силистра към 5 декември 2022 г.

Бюро по труда - Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 чистач, производствени помещения, основно/средно образование;

1 готвач, средно образование;

1 работник, кухня, средно образование;

1 монтьор, металообработващи машини, средно образование

3 заварчици, средно образование;

1 електротехник, промишлено предприятие, средно образование/ Ел. обзавеждане на промишлени предприятия поддръжка на програмни машини;

1 шлосер, средно образование

1 монтажник, средно образование

2 общи работници, основно/ средно образование

1 шлосер-електрозаварчик, средно образование, правоспособност за електрозаварчик;

6 шофьори, автобус, средно образование;

2 машинни оператори, средно образование/Машиностроене, металообработване и металургия;

4 шивачи, средно образование;

2 корпусници, корабостроене и кораборемонт, средно образование;

1 механик, промишлено оборудване, средно образование;

1 шивач, средно образование/текстил облекло, обувки и кожи;

2 рентгенови лаборанти, висше образование "Медицинска диагностика и лечебни технологии";

5 медицински лаборанти, висше образование "Медицинска диагностика и лечебни технологии";

8 медицински сестри, висше образование "Здравни грижи";

20 лекари, висше образование "Медицина";

5 фелдшери, полувисше образование;

1 продавач-консултант, основно образование;

2 оператори,преса, средно образование;

1 общ работник, средно образование.

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" - в направление:

-За обучение по време на работа

1 продавач-консултант;

- Осигуряване на заетост

2 организатори, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейност;

3 продавач-консултанти;

1 обслужващ, магазин;

2 общи работници;

2 куриера;

4 работник, горско стопанство;

6 работник, строителство;

20 домакин, чистач-сграда;

Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 "Заетост за теб", на ОП "Развитие на човешките ресурси"

2 помощник-готвачи, средно образование;

1 работник в бар, средно образование

4 готвачи, средно образование

2 сервитьори, средно образование

1 работник, зареждане на рафтове

2 куриери, без изискване

2 организатори, експедиция/ товаро-разтоварна и спедиторска дейност

1 помощник-възпитател, професионален опит и умения за работа с деца

3 продавач-консултанти, средно образование

2 чистач/ хигиенисти, основно образование

1 снабдител, доставчик, свидетелство за управление на МПС

2 оперативни, счетоводители, средно образование, препоръчителен опит

2 продавачи, разносна търговия, свидетелство за управление на МПС

1 готвач, заведение за бързо хранене, средно образование

1 помощник, кухня заведение за бързо хранене, средно образование

1 автомонтьор, средно образование

1 фризьор, средно образование

1 счетоводител, комуникативност, компютърна грамотност

2 заварчици, средно образование

2 техници, конструиране и технология на електронни елементи, средно образование

1обслужващ, магазин, средно образование

1 общ работник, основно/ средно образование

2 машинисти, еднокофов, багер, пътно-строителни машини

Бюро по труда - Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 шофьор товарен автомобил, средно образование, кат "С"

3 общи работници, основно образование

1 фелдшер, ЦСМП, висше образование "Медицина"

5 лекари, ЦСМП, висше "Медицина"

6 лекари, висше "Медицина"

1 мениджър логистика,висше образование

1 машинен оператор, шиене на облекло

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" - в две направления:

-За обучение по време на работа

1 работник зареждане на рафтове

*Работни места разкрити по проект "Заетост за теб", Приоритетна ос 1: "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места" на ОП РЧР 2014 - 2020 г на ОП "Развитие на човешките ресурси":

1 продавач консултант, средно образование

Бюро по труда - Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

6 социални асистенти, средно образование, обект на работа с. Белица;

14 социални,асистенти, средно образование;

1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия, основно образование;

1 медицинска сестра, висше "здравни грижи";

1 лекар по дентална медицина, висше "Бакалавър", специалност "Стоматология"

5 акушерки, висше "Бакалавър", специалност "Медицинска сестра";

3 медицински лаборанти, висше "Бакалавър", специалност "Медицински лаборант";

1 рентгенов лаборант, висше "Бакалавър", специалност "Рентгенов лаборант";

15 медицински сестри, висше "Бакалавър", специалност "Медицинска сестра";

1 лекар, висше "Магистър", специалност "Ендокринология и болести на обмяната";

1 лекар, висше "Магистър", специалност "Кардиология";

1 лекар, висше "Магистър", специалност "Пневмология и фтизиатрия;

1 лекар, висше "Магистър", специалност "Гастроентерология";

2 лекари, висше "Магистър", специалност "Вътрешни болести";

1 фелдшер/лекарски асистент, професионален бакалавър, специалност "Медицина";

6 лекари, висше "Магистър", специалност "Медицина".

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари