НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ: Честит Международен ден на хората с увреждания - 3 декември!

НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ: Честит Международен ден на хората с увреждания - 3 декември!

Регион: Главиница Категория: Поздрави Публикувано: Прегледи: 501
НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ: Честит Международен ден на хората с увреждания - 3 декември!

Уважаеми жители на община Главиница,

Скъпи приятели,

По случай Международния ден на хората с увреждания - 3 декември, най-сърдечно поздравявам от мое име и от името на Общинска администрация - гр. Главиница, всички лица в неравностойно положение.

Този ден се отбелязва, за да напомнят хората с увреждания за себе си. Да напомнят, че ги има, че са част от обществото и трябва да заемат с право своето достойно място в него.

Съдбата по странен начин докосва всеки от нас. Едни поставя в неравностойно положение и отношението ни към тях е белег за цивилизованост, която измерваме с толерантност, с любов, и разбиране.

Уверявам ви, че Община Главиница ще продължи да работи в посока осигуряване на един по-добър и по-пълноценен живот, и винаги можете да разчитате на нашата подкрепа.

Използвам случая да благодаря на ръководствата и персонала на "Център за социална рехабилитация и интеграция" - с. Сокол, "Център за социална рехабилитация и интеграция" - с. Листец, "Комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства и за пълнолетни лица с умствена изостаналост" и на всички останали институции, които са в подкрепа на лицата в неравностойно положение.

Пожелавам ви да бъдете здрави, щастливи и много обичани. Винаги следвайте мечтите си със същата смелост и упоритост, с която правите всяко нещо, в което вярвате.

С уважение,

Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

📎 Съгласно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в категорията на хората с увреждания се включват "лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите".

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари