Една искра е достатъчна за големи промени

Една искра е достатъчна за големи промени

Регион: Силистра Категория: Образование Публикувано: Прегледи: 1023
Една искра е достатъчна за големи промени

"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" се нарича проектът на Министерството на образованието и науката, който се реализира по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Партньор в неговото изпълнение е Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). С разбирането, че предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене, разширяването на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност, е основна цел на проекта.

Наскоро в областния център Силистра се проведе събитие, което е част от мотивационната обучителна кампания и дейностите за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация. Негов домакин бе ДГ "Ян Бибиян", а в работата му се включиха учители, експерти, родители и представители на РУО на МОН-Силистра. С участниците в срещата работиха психологът Рашид Абтула и мотиваторът Ренгинар Ниязи.

image

60 са предвидените по проекта информационни кампании, като в девет от тях, като обучител участва психологът Рашид Абтула и мотиваторите Ренгинар Ниязи и Нели Маринова. Досега, освен в Силистра, такива срещи са проведени в Русе, Тутракан, Сливо Поле, Варна, Добрич, Генерал Тошево и Белослав. Алфатар и Нови пазар са следващите домакини на кампанията.

За впечатленията, които оставят тези срещи, за ефекта от тях разказва психологът Рашид АБТУЛА:

- При участията ми в обучителните срещи, целите ми са насочени към проблема с ранното отпадане от системата на предучилищното образование на деца от уязвимите групи и по-конкретно децата със специални образователни потребности (СОП) и от етническите малцинства.

Като психолог, работя за промяна на гледната точка на обществото, към децата със СОП и децата от етническите малцинства или как ние, като общество, да създадем благоприятна среда за тяхното развитие и социализацията им.

Това, което установявам след двугодишния ми опит е, че голям процент от общество не разбира, не е наясно с потребностите на децата. С тези информационни, обучителни кампании целим и да наложим образованието като ценност, да говорим за важността на това детето да посещава детска градина. Защото детето се развива най-интензивно в първите години от своя живот. Ако има дефицити, трябва да се вземат светкавични мерки в този период.

image

- Кой е най-често срещания проблем, който установявате на тези срещи?

- Най-честият проблем е, когато има дете със СОП, а родителят отрича и не приема това. Така той пречи на развитието на детето си.

Срещите, където присъстват родители, учители и специалисти преминават много динамично и съм с впечатлението, че те остават много доволни от информацията, която получават. Стремим се да достигнем онази точка на пречупване в обществото, след която се променя цялото общество. Тоест, ако в една общност за 25-30% от членовете образованието е ценност, то ще е ценност и за цялата общност.

Примерно, в една махала никой не праща детето си на училище. Ако убедиш 25% от тях да пращат децата си в училище, то всички ще ги последват.

- Оптимисти ли са участниците в срещите?

- На една среща ми казаха: "Много сме малко, за да променим гледната точка на общество". И аз ги попитах: "Как започва пожарът?" Една искра понякога е достатъчна за голям пожар, така че и малко хора могат да дадат начало за големи промени в обществото. Защото много хора като чуят за СОП и си мислят, че става въпрос за болни деца, с умствени увреждания. А не е така… Много деца и много известни личности - актьори и продуценти, политици и учени са били със СОП, но това не им е попречило да се развиват успешно. Именно затова, ние трябва да търсим и развиваме силните страни на децата.

На една среща, възрастна дама ми каза: "Аз не приемам методите на Монтесори".

Отговорих й, че, разбира се, може да дресираш по макаренковските методи - с бой и страх, едно дете да слуша твоите команди, но това не е целта - идеята е да развиваме личности. Първо да се научим да уважаваме децата, после да се научим да ги разбираме.

Правилата са важни, но те не трябва да се прилагат със сила, а чрез обясняване, убеждаване, разбиране и много търпение. По този начин свръх Аз-ът на детето се развива по най-добрия начин.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари