Вчера се проведе редовно заседание на Общински съвет-Главиница

Вчера се проведе редовно заседание на Общински съвет-Главиница

Регион: Главиница Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 772
Вчера се проведе редовно заседание на Общински съвет-Главиница

Заседанието започна с приемане на решение за откриване на процедура за избор на съдебни заседатели към Окръжен съд - Силистра и избор на временна комисия по предложенията. Общото събрание на съдиите от Апелативен съд Варна е определило 2 броя съдебни заседатели от община Главиница.

Общинските съветници избраха състав на Съвет по въпросите на социалните услуги, който ще се председателства от зам.-кмета Иванка Сярова.

Представител на Община Главиница в Областната комисия за изработване на областна аптечна карта ще бъде Юлвие Ахмед - здравен медиатор.

Другите важни моменти от сесията, по които са приети решения са допълване на годишния план за ползване на дървесина за настоящата година, определяне на наемни цени на земеделските земи от общински поземлен фонд, допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост и разпоредителни сделки с тези имоти.

Дискусия на заседанието предизвика предстоящото извънредно неприсъствено Общо събрание на Асоциацията по ВиК-Силистра. Представител на Община Главиница ще бъде кметът Неждет Джевдет, а при невъзможност той да участва ще бъде заместван от Сюзан Хасан - зам.-кмет. Общинският съвет даде мандат на представителя на Община Главиница да изрази позицията на Общината по предварително посочения дневен ред. По точката, която се отнася до съгласуване на коригиран модел на Бизнес-план на "ВиК" ООД Силистра за регулаторен период 2022 - 2026 г. да гласува "против". Мотивите, които бяха изтъкнати са необходимост от аргументиран анализ на ценообразуването на водата, обосновка на разходите, анализ на социалната поносимост на населението при увеличение цената на водата.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари