В област Силистра стартира Информационна кампания с акцент към малките земеделски стопани

В област Силистра стартира Информационна кампания с акцент към малките земеделски стопани

Категория: Земеделие, Общество Публикувано: Прегледи: 797
В област Силистра стартира Информационна кампания с акцент към малките земеделски стопани

Областен Информационен център - Силистра, в партньорство с Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) офис Силистра и със съдействието на Регионален експертно-консултантски и информационен център "Читалища" - Силистра (РЕКИЦ), организира Изнесени приемни в малки населени места в област Силистра на тема "Европейските фондове - добри практики и предстоящи възможности".

Заинтересованите посетители ще получат информация за актуалните възможности при кандидатстване с проекти за 2022 г., както и информационни материали с добри практики от вече изпълнени проекти.

Експертите ще акцентират на атрактивните за земеделските стопани мерки по Програмата за развитие на селските райони - 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери" и 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства", които се очаква да бъдат отворени за кандидатстване до края на тази година.

Кампанията ще бъде проведена в периода от 9 май до 18 май 2022 г. във всички общини на територията на Силистренска област по следния график:

• 09.05.2022 г. (понеделник), 10:00 - 12:00 ч., с. Старо село, община Тутракан, НЧ "ВЪЗРАЖДАНЕ - 1940" с. Старо село;

• 11.05.2022 г. (сряда), 10:00 - 12:00 ч., с. Малък Преславец, община Главиница, НЧ "ЙОРДАН ЙОВКОВ - 1946" с. Малък Преславец;

• 12.05.2022 г. (четвъртък), 10:00 - 12:00 ч., с. Паисиево, община Дулово, НЧ "ХРИСТО БОТЕВ - 1941" с. Паисиево;

• 13.05.2022 г. (петък), 10:00 - 12:00 ч., с. Гарван, община Ситово, НЧ "ДИМИТЪР ИВАНОВ ПОЛЯНОВ - 1870 г." с. Гарван;

• 16.05.2022 г. (понеделник), 10:00 - 12:00 ч., с. Средище, община Кайнарджа, Кметство с. Средище;

• 17.05.2022 г. (вторник), 10:00 - 12:00 ч., гр. Алфатар, община Алфатар, НЧ "ЙОРДАН ЙОВКОВ - 1894", гр. Алфатар;

• 18.05.2022 г. (сряда), 10:00 - 12:00 ч., с. Бабук, община Силистра, НЧ "ДОЧО МИХАЙЛОВ - 1906" с. Бабук.

Областен информационен център - Силистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
FOODMARK Delivery Sticky