Приет е Бюджет - 2022 на Община Тутракан

Приет е Бюджет - 2022 на Община Тутракан

Регион: Тутракан Категория: Политика Публикувано: Прегледи: 330
Приет е Бюджет - 2022 на Община Тутракан

Извънредна сесия проведе вчера Общински съвет-Тутракан. Една от основните теми на заседанието бе приемането на Бюджет - 2022.

Бюджетът на Община Тутракан за тази година бе приет с абсолютно мнозинство, без никакви обсъждания и дебати. Според съветниците, дебатите са били по време на заседанията на Постоянните комисии.

В приходната и разходната си част, Бюджет-22 е в размер на 20 199 017 лв. Той е разработен в съответствие с всички законови изисквания. Обхватът на приходите включва приходи от възможните източници - централен бюджет, собствени приходи от местни данъци и такси и приходи от делегираните дейности.

Бюджетът на Общината в частта на разходите е представен по функции, дейности и параграфи съобразно изискванията и действащата нормативна база. Осигурен е в размер, съобразен с прогнозните приходи, което предопределя и неговия дефицит. Приоритетно са разчетени средства за заплати на служителите във всички сфери, съобразени с новата МРЗ от 01.04.2022 г. и в ограничен размер за издръжка на дейностите, които възнамерява да извършва Общината през тази година.

Капиталовите разходи по обекти, функции и източници на финансиране са в размер на 3 021 147 лв. В поименния списък са предвидени ремонти на улици в града и селата, ремонти на училища и Кметства, придобиване на лек автомобил и др.

Бюджет - 2022 на Община Тутракан е отворен финансов инструмент, който може да се актуализира в рамката на законовите норми.

Резултатите, които се очакват от прилагането му се свеждат до постигане на ефективно, ефикасно и законосъобразно разходване на средства, без просрочени задължения при висока събираемост на собствените приходи, залегнали в програмата за развитие на общината.

Общинските съветници приеха и решения за увеличение на работните заплати на кметовете на Кметства и кмета на Община Тутракан. Увеличението на тези заплати води и до увеличение на заплатите на председателя на Общинския съвет и на съветниците.

На заседанието присъстваха единствено кметовете на селата Нова Черна и Старо село. Това не се случва за първи път, което води и до заключението за незаинтересованост от тяхна страна. Именно този факт стана причина общинските съветници да приемат решение, с което задължават всички кметове и кметски наместници да присъстват на сесиите.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right