СЕЗГИН АЛИИБРЯМ: Финансовата стабилност на Община Ситово е основен приоритет за 2022 г.

СЕЗГИН АЛИИБРЯМ: Финансовата стабилност на Община Ситово е основен приоритет за 2022 г.

Регион: Ситово Категория: Интервюта Публикувано: Прегледи: 1109
СЕЗГИН АЛИИБРЯМ: Финансовата стабилност на Община Ситово е основен приоритет за 2022 г.

- Кои бяха най-важните реализирани проекти в община Ситово през отминалата 2021 г. и до какви изводи стигате след финализирането им?

- През 2021 г. в община Ситово бяха реализирани дейности по пътната инфраструктура и по общинските сгради. Стартираха три проекта по МИГ "Главиница - Ситово, Крайдунавска Добруджа", като дейностите по два от тях ще приключат през 2022 г.

В същото време по "Механизъм лична помощ", СУ "Асистентска подкрепа", "Патронажна грижа +" бяха осигурени грижи за 140 човека в неравностойно положение и за 66 човека, които полагаха грижи за тях - работни места.

Труден, но е завършен основния ремонт на моста в с. Гарван, който беше жизненоважен за населението, както и за самия маршрут на движение на автомобилния превоз през селото и касаеше сигурността както на жителите, така и на шофьорите и превозите през населеното място.

- Откъде са осигурени средствата тези проекти и на какъв етап от реализацията са?

- Средствата са целеви и са осигурени от републиканския бюджет - по капиталовата програма, които се одобряват с решение на Общинския съвет. От бюджета се разпределят средства за всички населени места, където се извършва асфалтиране, ремонт по общински сгради, или неща, които кметът на населеното място е предложил с докладна до мен.

Със средства по МИГ "Главиница - Ситово, Крайдунавска Добруджа" приключихме договор с BG05M90P001-2-052-0002-CO 1. - "Социално приобщаване на представителите на уязвими, етнически и маргинализирани групи в община Ситово чрез подобряване на достъпа до заетост, социални и здравни услуги". Този проект даде възможност на много хора да усетят и да бъдат активни в обществената дейност.

По проект с договор BG 06RPNP001-19.159-0007-C01 по МИГ "Главиница - Ситово, Крайдунавска Добруджа" - "Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначен за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение в с. Гарван, с.Добротица и с.Босна", който вече започна да се осъществява в населените места. В с. Босна дейностите са почти на приключване. В с. Гарван и с. Добротица започнаха ремонтните дейности, които ще се завършат през настоящата 2022 г.

Сега имаме още един договор BG 05М20Р001-3.008-0003 по МИГ-а - "Насърчаване на социалната и образователна интеграция на деца и младежи от маргинализирани групи в община Ситово чрез подобряване достъпа до качествено образование". Този проект се отнася до училищата, стартира през 2021 г., тази година ще приключи с осигуряване на технически средства, компютри и други принадлежности, необходими на училищата.

В село Искра спортната площадка е завършен и е в много добро състояние. Всеки ден се ползва от децата. Всеки божи ден там е препълнено с деца - играят, спортуват, това е най-значимото нещо, което сме направили в населеното място в полза на малките ни дечица.

Същият проект - за спортна площадка, със същите средства, стартирахме в училището в село Ситово и строителните дейности ще завършат през 2022 г. За тази година ще се постараем да подготвим проект и за училището в село Добротица. Най-важното е да бъдем в полза на младото поколение, което идва след нас. Много е важно да спортуват, спортът калява и възпитава.

Що се отнася до инфраструктурата, всяка година се стремим да надграждаме постигнатото. Стремим се, защото знаете, че имаме много юридически лица - фирми, които осигуряват достатъчно работни места за населението. В същото време осигуряват работни места и на хора от съседните общини.

Трябва да сме в полза на тези фирми, които осигуряват работна ръка на нашето население в тези тежки времена. Когато си без работа и без финанси е много трудно за всяко домакинство. Целта и желанието на общинската администрация е да помагаме и на този етап не сме закрили, не сме спрели някакво финансиране нито за училища, нито за детски градини, като с това, надявам се, да привлечем повече млади хора.

В община Ситово се увеличи търсенето на къщи, като тази тенденция е от 2016 г.

- Какви приоритети залага ръководството на Община Ситово през настоящата 2022 г.?

- Първият основен приоритет за мен и за Общинската администрация е финансовата стабилност на Общината. Ако се задържат високите цени на електроенергия ще кандидатстваме с проект за улично осветление, с което ще облекчим бюджета на Общината. Продължаваме с подобряването на материалната база и пътната инфраструктура. Училищата и детските градини са в добро състояние, но при всяка възможност ще кандитастваме с проекти за да осигурим по-добри условия за децата.

- Какво е състоянието на събираемостта на местните данъци и такси? Ако има нередовни платци, какви мерки ще предприемате?

- Заложените постъпления от местни данъци и такси в бюджета от миналата година са изпълнени. Това не означава, че нямаме лица, които имат задължения. Към тези хора ще предприемем отделно искове чрез съдия изпълнител, защото ползват всички блага и привилегии на гърба на всички останали.

- Какви проблеми поставят пред Вас хората от населените места?

- Първото, което е много важно, хората искат сигурност. Искат инфраструктурата да е добре, административното обслужване да е по-бързо и опростено. Досега сме помагали на възрастните хора под всякаква форма, както и на творческите групи, които осъществяват дейност, но с тази пандемия ограничихме тези дейности.

- Какви мерки предприемате при сегашната Ковид-пандемия в общинския център и населените места?

- В община Ситово положението не е розово. При нас задължително в Общинската администрация и Кметствата си има ред и дисциплина при обслужването на хората. Ограничили сме всякакви празненства, по-малко хора да се събират, това ни е целта. Да спазваме и мерките, които са заложени от Националния оперативен щаб, защото здравето на хората в общината е приоритет.

Стремим се да отговаряме на желанията на хората. Във връзка с тези икономии, хората имат идеи, които също ще обсъдим с тях. Искам да пожелая на всички да са живи и здрави през настоящата година. Най-важното е да се уважаваме! Уважението й толерантността са №1! Ако не сме толерантни един към друг и ако не обичаме различието, ние няма да бъдем държава, която да успее в национален план. Това за мен е най-важното.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари