Военно окръжие II степен – Силистра обявява три вакантна длъжности

Военно окръжие II степен – Силистра обявява три вакантна длъжности

Регион: Силистра Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 742
Военно окръжие II степен – Силистра обявява три вакантна длъжности

Военно окръжие II степен - Силистра информира, че със заповед № ОХ-12/07.01.2022 г на министъра на отбраната на Република България e обявенa 1(една) вакантна длъжност за офицер от състава на Сухопътни войски, за приемане на на военна служба на лице изпълнявало кадрова военна служба

1. Командир на зенитно-ракетен взвод Капитан Старши лейтенант

Лейтенант 54990- Враца 1 Висше военно училище,ОКС ,,Бакалавър" от професионално направление ,,Военно дело" и специалност,, Организация на военните формирования на тактическо ниво" Секретно Да притежава специализация от ВВУ/НВУ- ,,ПВО на войските" или ,,ЗРВ"

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област Силистра, подават документи във Военно окръжие II степен - Силистра и Офисите за военен отчет в общините Тутракан, Дулово и Кайнарджа в срок до 31.01.2022 г.

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба се предоставят от Военно окръжие II степен - Силистра и Офисите за военен отчет в общините Тутракан, Дулово и Кайнарджа.

Военно окръжие II степен - Силистра информира, че със заповед № ОХ-25/12.01.2022 г на министъра на отбраната на Република България са обявени 2 (две) вакантни длъжности в Съвместното командване на силите, които следва да се заемат от лица изпълнявали кадрова военна служба

1. Старши специалист I степен по база данни в отделение ,,Моделиране и администриране на симулации" старшина 18270- Горна Малина 1 Средно образование и четвърта степен на професионална квалификация придобита в професионален сержантски (старшински) колеж по чл. 115, ал 2 от ППЗОВСРБ обучениебв чужбина или курс за придобиване на сержантско (старшинско) звание в професионален сержантски (старшински) колеж или учебен център Секретно Не се изискват.

2. Старши специалист II степен по конструктивни и виртуални симулации в отделение ,,Конструктивни и виртуални симулации" старши сержант,

сержант, младши сержант 18270- Горна Малина 1 Средно образование и четвърта степен на професионална квалификация придобита в професионален сержантски(старшински) колеж по чл. 115, ал 2 от ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване на сержантско(старшинско) звание в професионален сержантски(старшински) колеж или учебен център.

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област Силистра, подават документи във Военно окръжие II степен - Силистра и Офисите за военен отчет в общините Тутракан, Дулово и Кайнарджа в срок до 25.01.2022 г.

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба се предоставят от

Военно окръжие II степен - Силистра и Офисите за военен отчет в общините Тутракан, Дулово и Кайнарджа .

Адреси и телефони за информация:

Военно окръжие - Силистра

гр. Силистра

ул.,, Г. Раковски"№ 16

телефон 0882 552 012

Фейсбук профил:

Военно Окръжие Силистра Офис за военен отчет-Тутракан

гр. Тутракан

ул. ,,Трансмариска" №31

телефон 0888 271 057 Офис за военен отчет- Дулово

гр. Дулово

ул. ,,Васил Левски" №18

телефон 0884 261 586 Офис за военен отчет- Кайнарджа

с. Кайнарджа

ул. ,Димитър Дончев" №2

телефон 0887 255 428

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
FOODMARK Delivery Sticky