Празниците на различните вероизповедания през 2022 г.

Празниците на различните вероизповедания през 2022 г.

Регион: Силистра Категория: Култура Публикувано: Прегледи: 518
Празниците на различните вероизповедания през 2022 г.

По предложение на ръководствата на религиозните общности в България правителството определи дните на религиозните празници през 2022 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното. Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, служителите и работниците, които изповядват тези вероизповедания, могат да ползват, по свой избор, част от платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници.

Правителството утвърди датите на религиозните празници през 2022 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното Празниците на Католическата църква у нас са 18 април - вторият ден от Възкресение, 29 юни - ,,Св. св. Апостоли Петър и Павел", 1 ноември - ,,Вси Светии"q и 8 декември - Непорочното зачатие на Света Богородица.

Мюсюлманското вероизповедание ще празнува, Рамазан байрам - на 2, 3 и 4 май, Курбан байрам на 8 юли и Рождението на Мохамед - 7 октомври.

За религиозната общност на евреите празниците са на 22 април - Песах, 6 юни - Шавуот, 26 и 27 септември - Рош Ашана, 5 октомври -Й ом Кипур и 10 октомври - Сукот.

Арменската апостолическа православна света църква ще празнува Рождество Христово на 6 януари, 17 април - Възкресение Христово, 26 май - Възнесение Господне, 5 юни - Петдесетница, 24 юли -Преображение Господне и 14 август Успение Богородично.

Празничните дни за обществото "Бяло братство" са 22 март - Ден на пролетното равноденствие, раждането на Учителя Петър Дънов - 12 юли, Съборните дни-19, 20 и 21 август, и Денят на Учителя -27 декември.

Църквите на адвентистите от Седмия ден ще празнуват шест съботни дни, ако според трудовия им или служебен договор са задължени да работят в тези дни.

Празници за Общество за Кришна съзнание са Гаура Пурнима на 18 март, Рама Навами - 10 април, Нарасимха Чатурдаши на 15 май, Кришна Джанмаштами на 19 август, Ратха Ятра - на 17 септември.

Последователите на Диамантен път на будизма - България, ще празнуват на 16 май - Весак (ден на раждането, просветлението и паранирваната на Буда Шакямуни).

Свидетелите на Йехова в България отбелязват Възпоменанието на смъртта на Исус Христос на 15 април.

Евангелските църкви ще празнуват 31 октомври деня на Реформацията.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
FOODMARK Delivery Sticky