Доц. Д-р Румяна Лебедова: „Студентите са със свой характер, имат идеи, които могат да се реализират, важен е подходът"

Доц. Д-р Румяна Лебедова: „Студентите са със свой характер, имат идеи, които могат да се реализират, важен е подходът"

Регион: Силистра Категория: Образование Публикувано: Прегледи: 768
Доц. Д-р Румяна Лебедова:  „Студентите са със свой характер, имат идеи, които могат да се реализират, важен е подходът"

За доц. д-р Румяна Лебедова празникът винаги се слива с ежедневието, с належащите проблеми около отоплението на сградата и все неща свързани с подобряване на условията, в които да работят студентите И днешният 8 декември не е по различен и днес трябва де се проведат разговори да се сключат договори, свързани с подобряването на материалната база на битовите условия и т.н.

"Днес Филиал Силистра е акредитирана образователна структура на Русенския университет "Ангел Кънчев", която отговаря на съвременните критерии, изискващи качествено образование като предпоставка за интеграция в Европейското културно и образователно пространство. Устойчивото развитие на Филиала, социалната му роля в региона и адекватността към изискванията на времето в образователен и в социокултурен аспект са резултат от усилията на студентите и преподавателите да работят качествено в условията на многото реформи в системата на висшето образование през последните десетилетия в България, сподели за Общинско радио-Силистра, доц.д-р Румяна Лебедова и допълни че във Филиала се обучават студенти в три професионални направления по следните специалности: "Педагогика на обучението по български език и чужд език" (английски или румънски), "Педагогика на обучението по физика и информатика", "Педагогика на обучението по математика и информатика", "Автомобилно инженерство", "Електроинженерство" (редовна и задочна форма на обучение). "Педагогика на обучението по…" е една от защитените специалности през последните две години, като МОН поема финансирането за семестриални такси на студентите.

По думите на доц. Лебедова понастоящем в учебното заведение се обучават 267 студенти в редовна и задочна форма на обучение. Кандидатстудентският прием през последните три години се изпълнява почти 100 %. За предстоящата академична година ще се обяви прием за същите специалности. Те са класически, но и актуални, доказателство за което е много добрата професионална реализация на нашите студенти - и в педагогическия, и в инженерния профил.

"Ковид пандемията промени организацията на учебния процес, но Русенският университет имашe готовност да посрещне това предизвикателство. Вече беше създадена електронно базирана платформа, която улеснява обучението в условията на електронна среда. Работи се много (особено в последните две години и поради обективните обстоятелства) за дигитализация и прилагането на иновативни технологии в обучението. Създадена е виртуална библиотека на Русенския университет и тя непрекъснато се обогатява с нови електронни курсове по различните дисциплини. Времето ни налага различни форми на организация на учебния процес. Ние също се учим през целия си живот. Резултатите зависят от степента на нашата адаптивност, добросъвестност, лична отговорност и способност за усвояване на знания и създаване на компетентности, адекватни на динамично променящата се образователна среда", сподели доц. Лебедова.

"Студентите от много години не са само учащи в определена образователно-квалификационна или образователно-научна степен. Много голям процент от тях едновременно учат, работят, грижат се за семействата си - трудно бих ги вписала в представата за бохемски или безгрижен живот. Това вероятно слага отпечатък и върху начина, по който празнуват. Но празникът е празно време откъм битовизъм, духовно приобщаване към традициите - пожелавам им да го преживеят пълноценно - с цялата светлина и поривност на своята младост; със способността за бунт срещу всяка манипулация, с енергията на устрема към свобода във всичките й измерения, с вярата в смисъла на избора им. И с добри приятели! На всички настоящи и бивши студенти - честит празник!, сподели в заключение доц.д-р Румяна Лебедова.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари