Неждет Джевдет: Активната проектна дейност продължава, привлечени са над 4 милиона лева

Неждет Джевдет: Активната проектна дейност продължава, привлечени са над 4 милиона лева

Регион: Главиница Категория: Интервюта Публикувано: Прегледи: 1187
Неждет Джевдет:  Активната проектна дейност продължава, привлечени са над 4 милиона лева

Община Главиница отбеляза ръст в изпълнението на инвестиционната си програма, през 2021 година, въпреки развиващата се криза в страната.

До този етап на текущата година, Община Главиница, успя да привлече над 4 млн. лева финансов ресурс от национални и европейски финансиращи програми. Този успех стана възможен, благодарение на активната работа на Общинска администрация в град Главиница, вследствие на което бяха успешно защитени редица проекти. За тях разказва кметът на Община Главиница - Неждет ДЖЕВДЕТ:

- Да, действително работихме по изпълнението на много проекти, с които искаме да се подобри животът на населението на нашата община. Ще започна с продълбочаването на около 9 км отводнителен канал в участъка на село Малък Преславец, който е на стойност 700 000 лв. Това съоръжение е единствения вариант за отвеждане на заустваните от четирите каскадни водоема повърхностни води, които имат общ водосбор от около 250 дка и преминава през цялото протежение на селото.

image

Финализира се основният ремонт на НЧ "Св. Св. Кирил и Методий-1942" в с. Коларово, благодарение на което се обнови неизползваната от около 40 години зала за мероприятия, сцена, съблекалните и допълнителните помещения в сградата. Предстои да се достави специално обзавеждане, което ще придаде напълно нов облик на залата и прилежащите й помещения. Проектът е на стойност 140 000 лв.

От началото на месец август се изпълняват и строително-монтажните работи по основния ремонт на сватбения салон в град Главиница, който ще придобие напълно нов облик. СМР включват, подмяна на покривната конструкция, изграждане на допълнителна зала към основната, подмяна на осветление, монтиране на климатична и вентилационна инсталация, изграждане на вътрешни санитарни възли, ремонт на кухненските, складовите помещения, офис помещенията и други, като стойността на всичко това е 600 000 лв.

На ход е процедурата за избор на изпълнител на строително-монтажните работи по основния ремонт на сградата на СУ "Васил Левски" в град Главиница, който включва саниране на сградата, подмяна на дограма, подмяна на интериорни врати, вътрешен ремонт, подмяна на осветителни тела, подмяна на котел и отоплителна инсталация на стойност 1 340 000 лв.

Предстои да стартират строително-монтажните работи по финансираните от МИГ "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа" инфраструктурни проекти, включващи изграждане на 6 мултифункционални детски площадки в селата Звенимир, Зебил, Стефан Караджа, Коларово, Падина и Зафирово на стойност 180 000 лв., както и изграждането на парк за активни занимания и отдих в град Главиница - за 190 000 лв. и редица други като текущ ремонт на административни, образователни, здравни, културни и други публични обекти - 280 000 лв., изграждане на детски кът по ОП "Развитие на човешките ресурси" - 150 000 лв.; рехабилитация на улици по ПРСР от приема на МИГ "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа" - 185 000 лв. и други.

image

В края на месец август приключи и асфалтирането на улиците по населените места в община Главиница - 350 000 лв.

- Нова социална услуга предстои да бъде разкрита, като по този начин ще бъдат оползотворени сградите на закрити детски градини. Каква е тази услуга?

- В началото на 2022 г. в село Листец ще се разкрие Център за социална рехабилитация и интеграция за 60 потребители, който ще е изцяло на издръжка от общинския бюджет. Това решение се прие от Общински съвет - Главиница по мое предложение.

Основната дейност на услугата ще се реализира в сградата на закритата през лятото детска градина в село Листец, като едновременно с това ще се обслужва и филиал, който ще се помещава в бившата детска градина на село Звенемир.

image

Създаването на този Център е не само стъпка към предоставянето на социални услуги на населението от селата Зарица, Звенимир, Вълкан, Зебил, Листец и Подлес, но и възможност за разкриване на 6 работни места и създаването на възможности за подобряване качеството на живот, чрез включване в социалната услуга на рехабилитационни услуги, подкрепа на всеки потребител за развитие на адаптивни, битови и социални умения и пълноценно включване в общността, насърчаване на потребителите за развитие на личностните качества и стимулиране на позитивно мислене качествено общуване, постоянна и качествена грижа на лица и деца и техните семейства.

Предоставянето на такава социална услуга се налага, както заради тенденцията към застаряване на населението, така и от големия брой хора, които остават извън обхвата на съществуващите социални програми.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right