Областен форум в Силистра по теми за приобщаващото образование

Областен форум в Силистра по теми за приобщаващото образование

Регион: Силистра Категория: Образование Публикувано: Прегледи: 400
Областен форум в Силистра по теми за приобщаващото образование

14 октомври 2021 г. Зала на ПГМТ "Владимир Комаров" в град Силистра. Първи областен форум, посветен на приобщаващото образование във всички видове учебни заведения. Организатори: РУО на МОН Силистра и Регионален център за ПППО в Силистра, чийто директор Недка Русева откри събитието, водено от Нели Маринова.

image

Гости: д-р Габриела Миткова - началник на РУО, и Елка Михайлова - главен експерт в Областна администрация Силистра. Участват с доклади в 2 панела представители на близо 20 образователни звена от областта - ДГ, ОУ, СУ, професионални гимназии, както и Русенският университет.

В програмата разработки по темата от: ОУ "Ч. Храбър" с. Кайнарджа ("Дейности от обща и допълнителна подкрепа"); ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Силистра ( "Интеграция на ученик с елективен мутизъм в общообразователната среда"); ДГ "Иглика", гр. Силистра ("Развитие на емоционалната интелигентност у дете със СОП, чрез основните и допълнителни форми на педагогическо въздействие"); СУ "Н. Вапцаров", гр. Силистра ("Училището - място за деца. Танц за приятели"); ОУ "Христо Ботев", гр. Алфатар ("Формиране на емоционална грамотност у учениците от начален етап чрез извънкласни дейности" и "Образованието не трябва да се страхува от различието"); ДГ "Ян Бибиян", гр. Силистра ("Нашата приказка, наречена "Викторио").

image

И още: ПГМТ "Владимир Комаров", гр. Силистра ("Приобщаване на ученици със СОП чрез участието им в международна практика по Еразъм+"); ПГС "Пеньо Пенев", гр. Силистра ("Социализация на учениците със СОП"); ДГ "Роза", гр. Силистра ("Приобщаването през погледа на родителите"); СПИ с. Варненци ("Работа по случай на дете с проблемно поведение").

Също - "Русенският университет подготвя своите студенти - бъдещи учители" представя проф. д-р Юлия Дончева; ДГ "Мир", гр. Дулово ("Ние сме тук…и не искаме много. Само тяхното приятелство"); ОУ "Отец Паисий", гр. Силистра ("Изграждане на представи за фонологична осъзнатост при деца на 4-7 г. като фактор за успешно овладяване на процесите четене и писане"); ДГ "Нарцис", гр. Силистра ("Приобщени"); ОУ "Ц. Церковски", с. Средище ("С ръце и сърце в училище"); ПГСУАУ "Атанас Буров", гл. Силистра (" Отвътре навън - малки крачки за големи хора"); СУ "Васил Левски", гр. Дулово ("Учениците със СОП и дистанционното обучение"); ДГ "Радост", гр. Силистра ("Шарен свят").

След събитието, с което на практика бе отбелязана и 15-ата година на Центъра, създаден по Закона за народната просвета, за да премине в впоследствие по Закона за предучилищното и училищното образование. През изминалите години благодарение на тази институция са обучени в нейната работа поне 60 специалисти, повечето от които вече работят в училища. На старта са били 6 души, от които трима непедагогически персонал, а в момента в РЦПППО са 12, работещи с деца в 7 групи. За сравнение преди 5 години са били 42 преподавателите с обучение на деца в 42 групи, но след това настъпва преструктуриране за работа по съответни учебни заведения (ДГ и училища).

Понастоящем в област Силистра над 500 са децата и подрастващите - от детска ясла до завършващи средното си образование, които имат нужда от специализирана помощ заради проблем с реч и поведение. Кръгът на децата, на които се обръща внимание, за да преодолеят доколкото е възможно проблема си, е разширен включително и по причина на развитие през последните десетина години на професионализма на специалистите в тази сфера.

Практиката показва, че все повече родители сами ги намират, за да потърсят помощ и да се възползват от създадените от държавата възможности в това отношение. Заявката за необходимост от нея е признание за достигнатите умения на учителите, психолозите, логопедите (с уговорката, че на момента не достигат терапевти, работещи за преодоляване на нарушенията на звуковете на устната реч). Още повече, за разлика от други страни, услугата е достъпна и може да бъде навременно оказана, ако родителите забележат и признаят проблема на детето си, и съответно пожелаят да намерят решението му.

Промени има и в характеристиката на проблемите на децата, защото ако преди акцентът е бил върху работа със случаи на ниска степен на обучение и на синдром на вроден психичен дефект, изразен в умствена изостаналост, то днес от внимание имат нужда деца с хиперактивно поведение и с дефицит на внимание, както и с аутистични прояви от най-различен характер. Според специалистите, те са резултат най-често и от неглижиране, а и от прекомерно ползване от ранна възраст на електронни устройства, пречещи на нормалното развитие, включително и на речта, което категорично влияе и върху поведението.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right