Тутракан бе домакин на среща „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Тутракан бе домакин на среща „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Регион: Тутракан Категория: Образование Публикувано: Прегледи: 922
Тутракан бе домакин на среща „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Тутракан бе домакин на среща - част от мотивационната кампания по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" на образователното министерство с партньор Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Тя бе организирана от ДГ "Патиланчо" със съдействие на ДГ "Славянка" и ДГ "Полет" и в нея участваха родители на деца посещаващи тези детски заведения и техните учители.

Срещата бе открита от Мариана Вълкова, ст.експерт по предучилищно образование в РУО-Силистра, а с участниците в нея работиха психолог и мотиватор.

Психологът Рашид Абтула представи основните аспекти и значение на предучилищното образование за социализация и личностно развитие на децата, а също и социокултурни компетентности за участие във взаимодействията "родители - педагогически специалисти", "родители - непедагогически персонал" и "родители - родители".

По темата "Ролята за моето семейство за моето личностно и образователно развитие" информация даде мотиваторът Ренгинар Ниязи. Тя представи също правата, задълженията и отговорностите на родителите като участници във взаимодействието "детска градина - семейство".

От Мариана Вълкова научаваме какво представлява тази мотивационна кампания: "Сега изпълняваме Дейност 4 от проекта. Идеята е подкрепа и приобщаване на децата от уязвими групи, като под "уязвими групи" разбираме деца, които са със специални образователни потребности, деца, които са с един родител и деца, които са отглеждани от настойници, вместо от родителите си (отглеждат ги бабите и дядовците им). Целта на проекта е на всички деца да бъде осигурен равен шанс, достъп до образователната система, да бъдат наваксани пропуските и обучителните затруднения при овладяването на българския език от децата, за които той не е майчин. Проектът стартира с още 3 дейности преди това. Най-всеобхватна е първата дейност. Тя включва обучение по български език за деца, чийто майчин език е различен от българския. Имаме доста такива групи, сформирани в областта и специално в община Тутракан. Децата получават много добра подкрепа в специално организирани занимания с помощта на ръководителите на групите си. Освен това, по проекта се поемат и такси за децата от уязвимите групи, което е много добра мотивация за родителите им да ги записват в детските заведения. Имаме и назначаване на педагогически и непедагогически персонал, като с това се цели оказване на още по-голяма психологическа и социална подкрепа. Остава още една дейност, която ще стартира може би към края на годината. Тя е свързана с т.нар. "занимания по интереси", чрез които децата от уязвимите групи ще могат да участват в сформирането на групи по интереси от специалисти - хореографи, танцьори...

image

В област Силистра досега такова обучение като това в Тутракан сме провели само в община Силистра. То мина при доста добра активност, с участието на психолог и мотиватор, които са обучени за целите на проекта. Появиха се наистина много важни въпроси, свързани с подкрепата за децата, които родителите им задаваха. Те получиха отговори на много от тях от психолога, който действително работи и в тази област, и мисля, че им оказа много добра подкрепа. Има нужда от такива обучения. Родителите са много доволни и питаха кога ще има отново."

Същото е мнението и за преминалата мотивационна среща в Тутракан. Родителите са останали доволни от получената информация, защото имат потребност от нея. Били са активни и са засвидетелствали интерес към предложеното интерактивно мотивационно обучение в края на обучителната програма на тема "Щастливо детство за по-добро бъдеще на децата ни".

"Заедно с колежката-мотиватор работим по този проект, разказва лекторът-психолог Рашид Абтула. Говорим с родителите, основно от етническите малцинства, и ги убеждаваме да изпращат редовно децата си на детска градина и че това е от голямо значение, понеже, ако едно дете не посещава редовно детска градина, в един момент в по-горните класове то отпада от училището. С непосещаването на детска градина се прекъсва и развитието на детето, защото ромската махала сама по себе си не може да даде на едно дете всичко онова, от което то се нуждае. В Тутракан срещата вече е петата подред. Преди това бяхме във Варна, в Провадия, в Силистра. Беше много интересно за родителите. Получават се много добри дискусии. Обсъждаме проблемите и често аз научавам от тях по нещо интересно, на което трябва да обърна по-голямо внимание. Научавам и за потребностите на родителите".

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
FOODMARK Delivery Sticky