Провежда се първия по рода си форум за приобщаването в учебните заведения в област Силистра

Провежда се първия по рода си форум за приобщаването в учебните заведения в област Силистра

Регион: Силистра Категория: Образование Публикувано: Прегледи: 662
Провежда се първия по рода си форум за приобщаването в учебните заведения в област Силистра

Регионално управление на образованието - Силистра и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Силистра провеждат на 14.10.2021 от 9 ч. в ПГМТ "Владимир Комаров" в Силистра първи по рода си областен форум на тема "Нашето участие в приобщаването". Той е във връзка с 15-ата година на Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващото образование - гр. Силистра. В програмата доклади и разработки екипи от училища в областта: ОУ,, Ч. Храбър" с. Кайнарджа ("Дейности от обща и допълнителна подкрепа"); ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Силистра ( "Интеграция на ученик с елективен мутизъм в общообразователната среда"); ДГ "Иглика", гр. Силистра ("Развитие на емоционалната интелигентност у дете със СОП, чрез основните и допълнителни форми на педагогическо въздействие"); СУ "Н. Вапцаров", гр. Силистра ("Училището - място за деца. Танц за приятели"); ОУ "Христо Ботев", гр. Алфатар ("Формиране на емоционална грамотност у учениците от начален етап чрез извънкласни дейности" и "Образованието не трябва да се страхува от различието"); ДГ "Ян Бибиян", гр. Силистра ("Нашата приказка наречена "Викторио"); ПГМТ "Владимир Комаров", гр. Силистра ("Приобщаване на ученици със СОП чрез участието им в международна практика по Еразъм+"); ПГС "Пеньо Пенев", гр. Силистра ("Социализация на учениците със СОП"); ДГ "Роза", гр. Силистра ("Приобщаването през погледа на родителите"); СПИ с. Варненци ("Работа по случай на дете с проблемно поведение"); "Русенският университет подготвя своите студенти - бъдещи учители" представя проф. д-р Юлия Дончева; ДГ "Мир", гр. Дулово ("Ние сме тук…и не искаме много. Само тяхното приятелство"); ОУ "Отец Паисий", гр. Силистра ("Изграждане на представи за фонологична осъзнатост при деца на 4-7 г. като фактор за успешно овладяване на процесите четене и писане"); ДГ "Нарцис", гр. Силистра ("Приобщени"); ОУ "Ц. Церковски", с. Средище ("С ръце и сърце в училище"); ПГСУАУ "Атанас Буров", гл. Силистра (" Отвътре навън - малки крачки за големи хора"); СУ "Васил Левски", гр. Дулово ("Учениците със СОП и дистанционното обучение"); ДГ "Радост", гр. Силистра ("Шарен свят").

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right