Общинските съветници разгледаха общо пет доклада днес

Общинските съветници разгледаха общо пет доклада днес

Регион: Силистра Категория: Общински съвет Публикувано: Прегледи: 1037
Общинските съветници разгледаха общо пет доклада днес

Общо пет докладни разгледат днес на редовната си неприсъствена сесия общинските съветници, докладните са внесени от градоначалника д-р Найденов и касаят разпореждане с имот - частна общинска собственост в с. Казимир.

Прекратяване на съсобственост между Община Силистра и физическо лице в имот по плана на гр. Силистра чрез продажба частта на общината е друга докладна от дневния ред. Сключване на предварителен договор за продажба на земя - общинска собственост в с. Калипетрово по чл. 70 от Наредбата за общинската собственост, по аналог с чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията. /"Дръстър инженеринг" ЕООД/.

Сключване на предварителен договор за продажба на земя - общинска собственост в с. Калипетрово по чл. 70 от Наредбата за общинската собственост, по аналог с чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията. /ЗК "Златно зърно"/ е докладна, която предстои да бъде разгледана.

image

Одобряване на "Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за кабелно електрозахранване на ПИ с идентификатор 06032.53.131 по плана на с. Брадвари, общ. Силистра е докладна от дневния ред.

Сесията започна 9.30 часа и се провежда неприсъствено чрез платформата на Cisco Webex Meetings.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари