Общинските съветници в Ситово заседаваха днес

Общинските съветници в Ситово заседаваха днес

Регион: Ситово Категория: Общински съвет Публикувано: Прегледи: 1525
Общинските съветници в Ситово заседаваха днес

Общински съвет - Ситово проведе редовно заседание, в чийто проект за дневен ред съдържа девет докладни записки.

Най-напред бе обсъден и приет План за работата на Общинския съвет за второто шестмесечие на 2021 г.

Четири от разгледаните докладни записки са на тема "Образование". Със свои решения местните парламентаристи утвърдиха маломерните самостоятелни и слети паралелки с пълняемост минимум за новата учебна 2021/2022 година и тяхното дофинансиране; дадоха съгласие да бъде направено предложение групата в с.Любен да бъде включена в списъка на защитените детски градини и училища; актуализиран е списъкът на средищните детски градини и училища в община Ситово, както и мрежата и щата в Детските градини на територията на община Ситово за учебната 2021/2022 г.

image

Представител на Община Ситово в Общото събрание на съдружниците на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр.Силистра ще бъде кметът Сезгин Алиибрям.

Съветниците приеха вътрешни промени в Поименния списък на капиталовите разходи за 2021 г., по обекти и източници на финансиране към 30.06.2021 г. и плана за текущите ремонти. Актуализиран е списъкът на длъжностите, имащи право на транспортни разходи за сметка на общинския бюджет.

Общинският съвет не даде съгласие за промяна предназначението на общински пасища с характеристики на гора, да придобият официално статут на гора с цел устройването им като горски територии и изготвяне на задание и горскостопански план.

Заради усложнената епидемична обстановка, с цел опазване на здравето на гражданите, заседанието на Общински съвет - Ситово бе закрито за граждани.

image

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари