Обявени свободни работни места в област Силистра към 19 юли

Обявени свободни работни места в област Силистра към 19 юли

Регион: Силистра Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 1754
Обявени свободни работни места в област Силистра към 19 юли

Бюро по труда - Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 камериер/камериерка, хотел, средно образование, английски ез. и руски ез.

1 сервитьор, средно образование, английски ез. и руски ез., компютърна грамотност

1 администратор, хотел, средно образование, английски ез. и руски ез., компютърна грамотност

2 камериери/камериерки, хотел, средно образование

*Работните места са за к.к. по Черноморието

Други СРМ обявени в ДБТ

1 учител български език и литература, висше образование,

1 учител философия, гражданско образование, висше образование,

1 учител чужд език, висше образование, френски език

1 заместник директор, учебна дейност, висше образование, информационни технологии и физика

2 бояджия, промишлени изделия , средно образование

2 шмиргелисти, средно образование

6 заварчика, средно образование

2 шлосери-монтьори, средно образование

3 машинни оператора, металорежещи машини, средно образование

1 електромеханик, средно образование

1 началник, цех, средно образование

2 склададжии, средно образование

8 шивачи, средно образование

1 машинен оператор, производство на картонени изделия, средно образование

1 учител, общообразователен учебен предмет - история и цивилизация, висше образование

1 продавач-консултант, средно образование

1 администратор, хотел, средно образование

1 склададжия, средно образование

4 военнослужещи войници, средно образование

2 военнослужещи офицери, средно образование

1 логопед, висше образование, специалност "Логопедия"

2 чистач/ хигиенисти, основно/ средно образование

1 общ работник, основно/ средно образование

1 фрезист, средно образование

1 камериер/камериерка, хотел, средно образование

1 продавач-консултант, средно образование

2 бармани, средно образование

1 сервитьор, средно образование

1 майстор на тестени изделия, средно образование

3 работници зареждане на рафтове, средно образование

1 водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), средно образование

1 заварчик, средно образование

1 шлосер, средно образование

2 шивачи, средно образование

4 готвачи, средно образование

4 работници, строителство, средно образование / Строителство

1 опаковач,средно образование

1 шмиргелист, средно образование

1 електромонтьор, средно образование

1 счетоводител, висше образование/ Икономика

1 майстор, производство на тестени изделия, средно образование

3 строители, жилища, средно образование

1 камериер/ камериерка хотел, средно образование

1 машинист, еднокофов багер, средно образование

1 диспечер, транспортни средства, средно образование

1 шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, средно образование, кат. "В", "С""СЕ","DЕ"

1 автомонтьор, средно образование, кат. "В", ""ВЕ"

1 продавач-консултант, авточасти, средно образование

1 касиер, средно образование

1 готвач, средно образование

1 шлосер-електрозаварчик, средно / Техническо образование

1 техник, автоматизация, средно / висше Електротехника, електроника и автоматика

1 агроном, висше образование

20 лекари, висше образование, Медицина

2 рентгенови лаборанти, висше образование, Медицинска диагностика и лечебни технологии

2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии

19 медицински сестри, висше образование здравни грижи

**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" - в две направления:

- За обучение по време на работа

1 сервитьор, средно образование

25 работник-сезонен, средно образование

1 обслужващ магазин, средно образование

1 шофьор, лекотоварен автомобил, средно образование, кат. "В",

**Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 "Заетост за теб", на ОП "Развитие на човешките ресурси

1 оперативен счетоводител, икономика

1 сладкар, средно образование

1 чистач, хигиенист, лоялност, дисциплина

2 технически сътрудници, умения за работа в екип

8 продавач - консултанти, средно образование

1 машинен оператор, металообработващи машини, средно образование

1 готвач, средно образование

1 организатор, експедиция /товаро-разтоварителна и спедиторска дейност, средно образование

3 барман, средно образование

8 сервитьори, средно образование, комуникативност

1 общ работник, промишлеността, основно/ средно образование

1 общ работник, умения за работа в екип

Бюро по труда - Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 машинен оператор пакетиращи машини, средно образование

1 оперативен счетоводител, висше образование, 2 години професионален опит

1 учител ДГ, висше образование, специалност "Предучилищна педагогика"

2 акушерки, висше образование, специалност "Медицина"

1 машинист на автогрейдер, средно образование, свидетелство за правоспособност за управление на ПСМ/ грейдер, багер, булдозер/, 1 година професионален опит

1 продавач- консултант, средно образование

1 шофьор, основно образование, кат. "С"

1 техник, технолог месо и месни продукти, висше образование, технология на храните

1 счетоводител, висше образование, счетоводство и контрол

3 шофьори тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. "СЕ", 1 година професионален опит

1 машинист на булдозер, основно, правоспособност за управление, 1 година професионален опит

5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност "Медицина"

7 медицински сестри, висше образование

4 общи работници, без образование

**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" - в две направления:

- За обучение по време на работа

2 работници поддръжка

Бюро по труда - Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

2 оператори, производствена линия, основно образование, двусменен режим на работа

1 машинен оператор, обработка на метал/метални изделия, основно образование, двусменен режим на работа

1 медицинска сестра , висше образование, специалност "Медицинска сестра"

6 лекари ЦСМП , висше образование, специалност "Медицина"

*** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right