Скални манастири

Скални манастири

Скални манастири

Свещената долина на бог Залмоксис

Югоизточно от Силистра, по руслото на р. Суха, южно с. Голеш, Силистренско, започва колония от скални монашески обители. Тя включва 7 манастира с множество църкви, крипти, килии и параклиси, които се намират сред девствена природа. Съхранили са своя оригинален интериор и екстериор от късната античност /ІV-VІ век/. Засега това са най-ранните скални манастири по българските земи.

През епохата на Първото българско царство, т.е. през ІХ-Х век, монашеският живот в тях е възстановен. Успоредно с това в началото на Х век южно от Дръстър по сухоречието Канагьол /древната река Дристра/ възниква втора голяма колония монашеска обител.

Най-големи и интересни са манастирите около гр. Алфатар, с. В. Левски, с. Цар Асен, с. Руйно и с. Върбино, Силистренско. Според един великолепно съхранен паметник от края на ІХ век от Цар Асен, началото на монашеския живот се свързва с Манасий инок, за който се предполага, че е един от учениците на Св. Методий, съвременник и съратник на Св. Наум, Св. Климент и Св. Константин Преславски. Колониите скални манастири в Силистренско са напуснати при печенежките нашествия в средата на ХІ век. Обитателите им се изтеглят на юг и запад, където слагат началото на нови монашески колонии по р. Провадийска, р. Бели, р. Черни и р. Русенски Лом.

От 2009 година насам съществува интернет-страница, изготвена от Георги Марков, която може да намерите на адрес: www.strelkovo.portal-silistra.eu. Сайтът е специално за скалните манастири, целейки да популяризира тази местност. Проектът е изготвен с любезното съдействие на проф. д.и.н. Георги Атанасов по програма ФАР - трансгранично сътрудничество, Съвместен фонд за малки проекти България - Румъния, по проект "Религиозните паметници на Добруджа", идентификация и ЕТ "Възход - Георги Марков" - гр. Силистра.

left
right