Римска гробница

Римска гробница

Римска гробница

Открита през 1942 година

Най-известният в страната и чужбина античен паметник на Дуросторум е гробницата със стенописи от средата на IV век, открита през 1942 г. Тя се смята за емблематично творение на късноантичната цивилизация. Богатата стенописна украса (геометрични, животински и човешки фигури, ловни сцени, семейна двойка и техните прислужници) носи характерните белези на Константиновата епоха и се долавя стилът на надарен художник дошъл от източните провинции на Империята /вероятно Египет или Сирия/.

Върху централното пано е изобразен господарят на гробницата в цял ръст, облечен в костюм на знатен римски пълководец - магистрат, вероятно патриций, който държи в ръка императорска грамота - кодицил. До него е знатната му съпруга, а от двете страни към тях са насочени прислужници, които поднасят елементите на костюма на господаря магистрат.

През 2005 г. излезе от печат на български и английски език книгата: Г. Атанасов: "Късноантичната гробница в Дорустору - Силистра".

image
left
right