Крепост "Меджиди Табия"

Крепост "Меджиди Табия"

Крепост "Меджиди Табия"

Меджиди Tабия представлява част от укрепения четириъгълник Силистра - Русе - Шумен - Варна

На един от най-красивите хълмове край Силистра е издигната "Меджиди Табия" - добре запазена турска отбранителна крепост, датираща от 1847 г. Уникалното при нея са високите стени и подземните тунели, които стигат от хълма до ключови места в другият край на града.

Турският форт "Абдул Меджиди" (Меджиди Табия), намиращ се южно от Силистра, е най-запазеният от фортификационната турска система, изиграла важна роля в руско-турските воини от 1853 - 1856 и 1877- 1878 г. Нейното построяване е наложено от необходимостта за допълнително укрепяване на крайдунавските градове, когато реката се утвърждава като естествена граница на Османската империя.

Идеята за построяването на тази система от военни укрепления е дело на известния немски военен инженер Хелмут фон Молтке, посетил града през 1837 г. Във връзка с това той пише: "Въпреки, че местността е неблагоприятна във фортификационно отношение, стратегическото значение на Силистра е толкова по-важно… Силистра може да се превърне в добро укрепление, когато се създадат четири самостоятелни укрепления…" И наистина Меджиди Tабия представлява част от укрепения четириъгълник Силистра - Русе - Шумен - Варна. (Тя е една от седемте крепости-фортове, разположени в полукръг около централната турска крепост отбранявали Силистра по време на Кримската война).

Крепостта е градена през периода 1841 - 1853 г. Строена е от принудително събрани 300 българи - майстори, които след това са заточени в Анадола, за да не издадат тайната на крепостта. Със същата цел в Цариград е бил обесен комендантът на строежа Али паша, повикан там "за да получи своята награда".

left
right