Общински кризисен щаб Дулово проведе заседание днес

Общински кризисен щаб Дулово проведе заседание днес

Регион: Дулово Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 1334
Общински кризисен щаб Дулово проведе заседание днес

В Дулово се проведе заседание на Общинския кризисен щаб, което бе водено от д-р Юксел Ахмед-кмет на общината и председател на щаба. Темата бе усложняващата се обстановка в страната с разпространението на короновируса.

Д-р Ахмед запозна присъстващите с информация от заседанието на Областния кризисен щаб и за подготовката на Областен план за действие - със срокове и отговорници от институциите по различните дейности свързани с пандемията.

Общо бе мнението, че остава в сила заповедта на кмета издадена на 12.05.2020 г. с продължен срок(по заповедта на здравния министър) до 30 ноември.

Д-р Попов, управител на МБАЛ, Дулово информира присъстващите, че е издал заповед, с която е сформирал медицински екипи за работа в ковид-сектора на 4-я етаж, в който ще има 5 легла, като са осигурени защитни облекла, ръкавици, маски, шлемове и лекарства.

Въведените мерки за дезинфекция, пропускателният режим и носенето на маски в сградата се изпълнява. Д-р Попов допълни, че медицинските служители работили в сектора от два месеца получават допълнителното заплащане от 1000 лв. В момента в болницата няма приет болен с ковид инфекция.

image

ЗАПОВЕД

№ рд-04-273/12.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето и съгласно Заповед №РД-01-124/1З.0З.2О20г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

1. На територията на община Дулово, до второ нареждане, относно спазване на противоепидемичните мерки във връзка с разпространението на COVID 19:

1.1. Да бъде извършван строг пропускателен режим в сградата на общинска администрация

- да не се допускат лица без предпазни средства

- да не се допускат повече от двама граждани за различните работещи отдели да продължат санитарно-хигиените дейности и периодична дезинфекция в сградата на общинска администрация

2. Да се преустанови организирането на открити пазари на територията на община Дулово.

З. На всички служители на длъжност "Домакин-чистач сграда" в пенсионерските клубове, медицински сестри, фелдшери и детегледачки на територията на общината да бъде осигурен достъп до работното място за извършване на санитарно-хигиените дейности.

3. 1.В пенсионерските клубове да бъдат преустановени всички посещения.Настоящата заповед отменя: Заповед №РД-О4-174/О9.ОЗ.2О2Ог.,Заповед №рд-04-214/27.оз.2020г., Заповед №рд-04-215/27.оз.2020г., Заповед №рд-04-218/30.оз.2020г., Заповед №рд-04-236/09.04.2020г. и Заповед №РД-04-2З8/14.04.2020г. на кмета на Община Дулово. Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Дулово.Препис от заповедта да се връчи на началника на РУ МВР гр. Дулово, заместник-кметове, секретар на общината, кметове и кметски наместници на територията на община Дулово за сведение и изпълнение.Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ресорните заместник- кметове и на секретаря на Община Дулово. д-р

ЮКСЕЛ АХМЕД

кмет на Община Дулово

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right