Общински съвет Ситово проведе редовното си заседание вчера

Общински съвет Ситово проведе редовното си заседание вчера

Регион: Ситово Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 369
Общински съвет Ситово проведе редовното си заседание вчера

В последния ден на м.септември Общински съвет-Ситово проведе редовно заседание свикано от неговия председател Ридван Кязим.

Общинските съветници дадоха съгласие за издаване на запис на заповед от Община Ситово в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансова плащане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони по подмярка 7.2."

image

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за проект "Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура".

Със свое решение съветниците актуализираха списъка на длъжностите, имащи право на транспортни разходи за сметка на общинския бюджет, а със следващо решение дадоха съгласие за отдаване под наем на общински имоти - полски пътища в землището на община Ситово за стопанската 2020-2021 година.

image

Отчетът за дейността на СПОХ "Независим живот" към Община Ситово ще бъде разгледан на следващото заседание на местния парламент.

Заради усложнената епидемична обстановка и с цел опазване на здравето на гражданите, предварителните заседания на Постоянните комисии, както и редовната сесия на Общински съвет - Ситово се проведоха при закрити врати за граждани.

image

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right